23 stycznia rozpocząć mają się prace przy remoncie Kanału Łuczańskiego w Giżycku - podały Wody Polskie. Prace mają się zakończyć pod koniec roku. Ich koszt to blisko 68 mln zł.

Taka jest deklaracja wykonawcy remontu, że 23 stycznia ma tam wjechać sprzęt i będzie sukcesywnie rozpoczynać prace - przekazała PAP Joanna Szerenos-Pawilcz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na koniec listopada 2023 roku. Na czas prac remontowo-budowlanych Kanał Łuczański zostanie zamknięty dla wszystkich użytkowników drogi wodnej.

Jaki jest plan remontu?

Remont kanału obejmie budowę umocnień brzegowych, a na odcinkach cumowniczych zostaną zainstalowane odbojnice gumowe i poldery cumownicze. Na obu brzegach, co 200 m zostaną umocowane metalowe drabinki wkomponowane w obrys oczepu.

Powstaną też nowe schodki zejściowe na skarpach oraz wyloty odprowadzające wody opadowe. Na kilku odcinkach zostaną wykonane prace konserwacyjne dna kanału, polegające na usunięciu naniesionego materiału rzecznego do uzyskania minimalnej głębokości 1,6 m.

Remont obejmie również wieżę i maszt nawigacyjny od strony jeziora Niegocin i Kisajno.

W pobliżu kanału zostaną zainstalowane tablice informacyjne wraz z oświetleniem. Teren po przeprowadzonych pracach remontowych zostanie uporządkowany. 

Całkowity koszt prac to blisko 68 mln zł.