Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się proces Teresy R.M. oskarżonej o wyłudzenie z Narodowego Funduszu Zdrowia ponad pół miliona nienależnej refundacji.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie pod koniec 2021 r. skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko stomatolog, oskarżonej o poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej i wyłudzenie nienależnej refundacji z NFZ.

Według ustaleń prokuratora, Teresa R.M., prowadząc gabinet stomatologiczny na terenie Olsztyna, zawarła w roku 2008 i 2011 umowy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie których mogła udzielać pacjentom świadczenia opieki zdrowotnej w postaci leczenia stomatologicznego refundowanego przez NFZ. Jednak wskazane wyżej umowy nie były przez oskarżoną należycie realizowane. 

Jak podawała prokuratura nieprawidłowości miały polegać m.in. na tym, że oskarżona, w raportach do NFZ przekazywała informacje o świadczeniach, których nigdy nie wykonała albo że wykonała je nieodpłatnie, podczas gdy pobierała za to opłaty. Były to  np. usunięcie zęba, lakierowanie zębów, czy opracowanie i odbudowa zęba.

Zdaniem śledczych, Teresa R.M w latach 2009-2017 poświadczyła w ten sposób nieprawdę w dokumentacji około 2,8 tys. pacjentów przekazywanej do NFZ, natomiast łączna wartość wypłaconej jej przez tę instytucję nienależnej refundacji świadczeń medycznych wyniosła ponad 512 tys. zł.

Teresa R.M. przesłuchana w charakterze podejrzanej nie przyznała się do zarzucanych jej czynów i odmówiła złożenia wyjaśnień.

Proces w tej sprawie rozpoczął się dziś przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Prokurator przedstawił zarzuty aktu oskarżenia. Oskarżona wniosła o umożliwienie jej złożenia wyjaśnień w obecności jej głównego obrońcy, który nie uczestniczył rozprawie. Sąd przychylił się do tego wniosku i przerwał rozprawę do 23 stycznia 2024 r.

Dokumentacja tej sprawy ma aż 74 tomy. Sam akt oskarżenie zawiera 130 zarzutów opisanych na kilkuset stronach.