W poniedziałek na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie rozpocznie się rekrutacja śródroczna. Absolwenci studiów inżynierskich pierwszego stopnia mają do wyboru 23 kierunki kształcenia na studiach stacjonarnych oraz 5 na studiach niestacjonarnych. Uczelnia przygotowała już także ofertę na rok akademicki 2023/2024.

Rekrutacja śródroczna skierowana jest do absolwentów 3,5-letnich studiów inżynierskich pierwszego stopnia. Właśnie zimą bronią swoje prace dyplomowe i mogą starać się o kontynuowanie kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Internetowa rejestracja kandydatów trwać będzie od 30 stycznia do 14 lutego.

W rekrutacji śródrocznej uczelnia przygotowała w tym roku ponad 800 miejsc. Kandydatów zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na 23 kierunki realizowane w formie stacjonarnej i na 5 kierunków w formie niestacjonarnej - tłumaczy Paweł Łojewski z Biura ds. studenckich UWM.

O czym powinni pamiętać kandydaci?

Najważniejsze jest założenie konta w systemie IRK.  Z tym władze uczelni radzą nie zwlekać. Rejestracja i wybór kierunku będzie możliwy do 14 lutego do godziny 15:00. Do tego czasu trzeba także uregulować opłatę rekrutacyjną. Jeśli kandydaci mają ustawiony egzamin dyplomowy właśnie na 14 lutego - sam wynik będą mogli uzupełnić w systemie odrobinę później. Wyniki rekrutacji poznamy 16 lutego. Osoby zakwalifikowane na studia, będą musiały jeszcze dostarczyć na uczelnię wymagane dokumenty. 

To szeroka oferta - na tyle, na ile jest zapotrzebowanie w regionie, ale i w kraju na określone kierunki. Warto podkreślić, że mamy kilka kierunków w języku angielskim i mam nadzieję, że one także będą cieszyły się powodzeniem. To trochę inna oferta, dająca dodatkowe możliwości pracy - także za granicą - mówi Prorektor ds. studenckich UWM  prof. Sławomir Przybyliński.

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

    Architektura krajobrazu
    Biotechnologia
    Budownictwo
    Gastronomia - sztuka kulinarna
    Geodezja i Kartografia
    Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
    Gospodarka Przestrzenna
    Informatyka
    Informatyka - studia w j. angielskim
    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
    Inżynieria środowiska
    Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
    Leśnictwo
    Mechanika i budowa maszyn
    Mechatronika
    Ochrona środowiska
    Odnawialne źródła energii
    Rolnictwo
    Rolnictwo - studia w j. angielskim
    Technologia żywności i żywienie człowieka
    Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
    Towaroznawstwo
    Zootechnika

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:
    Budownictwo
    Informatyka
    Mechanika i budowa maszyn
    Rolnictwo
    Zootechnika