Danuta Hryniewicz kończy swoją kadencję jako prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie. Jej ostatni dzień pracy w tej roli to 19 czerwca. Nowego prezesa powoła minister sprawiedliwości.

W Sądzie Okręgowym w Olsztynie odbyło się kameralne spotkanie, w trakcie którego kierująca od sześciu lat Sądem Okręgowym sędzia Danuta Hryniewicz uroczyście pożegnała się z pracownikami, dziękując im za trud włożony w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz udaną współpracę.

Dziękuję przede wszystkim za to, że z szacunkiem podchodziliście do wszystkich spraw, z którymi przyszło Wam się mierzyć, ponieważ za tymi sprawami zawsze stały ludzkie dramaty i ludzkie potrzeby. Tego typu postawa pozwala realizować misję, do jakiej zostały powołane sądy. W szczególności jest to misja, która polega na sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, rozumianym przede wszystkim jako rozwiązywanie ludzkich sporów - mówiła Danuta Hryniewicz.

Sędzia Danuta Hryniewicz swoją karierę zawodową rozpoczęła w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, a następnie, po 3 latach, została sędzią Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie (obecnie Sądu Okręgowego w Olsztynie). Aktualnie Danuta Hryniewicz pełni urząd sędziego w VIII Wydziale Wizytacyjnym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a wcześniej orzekała m. in. w VII Wydziale Karnym Odwoławczym tegoż Sądu.

Zgodnie z ustawą "Prawo o ustroju sądów powszechnych", nowego prezesa sądu okręgowego powoła minister sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego, sądu okręgowego albo sądu rejonowego.

Opracowanie: