Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności Emila K. oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami. Mężczyzna wysłał kurierem cztery gekony. Gady nie przeżyły.

W połowie czerwca ubiegłego roku do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Emilowi K. oskarżonemu o to, że w dniu 11 stycznia 2021 roku, działając ze szczególnym okrucieństwem, miał znęcać się nad zwierzętami. Oskarżony, według ustaleń śledczych, miał nadać za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłkę zawierającą 4 gekony, transportując je w sposób, który powodował zbędne cierpienie tych zwierząt i stres, a w konsekwencji ich śmierć.

Wyrok w tej sprawie zapadł dzisiaj (4 sierpnia) przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Sąd skazał Emila K. na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnie kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz posiadania przez niego zwierząt z gromady gadów na okres 2 lat oraz nawiązkę w kwocie 1 tys. zł na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie.

Sąd podając ustne motywy wyroku wskazał, że oskarżony kwestionował swoją winę, twierdząc, że wysyłanie gekonów w paczce za pośrednictwem firmy kurierskiej to normalna praktyka oraz, że zapewnił tym zwierzętom odpowiednie warunki do transportu. 

W ocenie Sądu, z takim tłumaczeniem nie można było się zgodzić. Już samo nadanie przez oskarżonego tej przesyłki, wiedząc, że firma kurierska w ogóle nie zajmuje się transportem żywych zwierząt, świadczy o tym, że Emil K. był świadomy tego, że naraża te zwierzęta na zbędne cierpienia i stres. 

Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę, że nie było podstaw do przyjęcia, że oskarżony znęcał się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżony, nadając przesyłkę, starał się zapewnić tym zwierzętom jakieś warunki podczas transportu, w tym pokarm, co jednak ostatecznie okazało się niewystarczające. Ponadto, zdaniem Sądu, oskarżonemu nie można było przypisać tego, że spowodował śmierć tych zwierząt, ponieważ w okolicznościach niniejszej sprawy nie dało się tego wykazać.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.