​W Krajewie w nadleśnictwie Dwukoły powstanie pokazowa zagroda żubrów - poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Pierwsze zwierzęta mają tam trafić w przyszłym roku.

Zgodnie z umową podpisaną przez nadleśnictwo z wykonawcą, budowa będzie kosztowała ponad 5,3 mln zł. Zagroda ma powstać w części szkółki leśnej, w której już nie sadzi się sadzonek drzew. 

Pierwsze żubry zamierzamy przyjąć już jesienią przyszłego roku. Spodziewany się, że na początek będzie to prawdopodobnie 5-6 sztuk - powiedział nadleśniczy Jaromir Skrzypecki.

Pokazowa zagroda żubrów w Krajewie ma spełniać funkcje ochrony przyrody, poprzez stworzenie rezerwy genowej odizolowanego stada. Ma pełnić też funkcje edukacyjne i pomóc podnosić społeczną akceptację dla stad żyjących na wolności. Infrastruktura jest zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwiała wygodną i bezpieczną obserwację żubrów również osobom niepełnosprawnym.

Przedsięwzięcie jest częścią projektu "Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizują go wspólnie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych. Działaniami objęte jest 90 proc. krajowej wolnej populacji żubrów i pięć kluczowych zagród hodowlanych. Dodatkowo dla stabilizacji gatunku zaplanowano budowę dwóch nowych zagród pokazowych, w tym w nadleśnictwie Dwukoły. 

Inwestycja będzie finansowana w 70 proc. ze środków Lasów Państwowych i w 30 proc. ze środków Unii Europejskiej.