Okręgowy Inspektor Pracy stwierdził nieprawidłowości przy rozbiórce mola na jeziorze Ukiel w Olsztynie. Chodzi przede wszystkim o brak odpowiedniego zabezpieczenia robotników np. przed utonięciem.

Demontaż olsztyńskiego mola na jeziorze Ukiel rozpoczął się kilka tygodni temu. W miejscu starej konstrukcji powstaną niedługo nowe pomosty. Po sygnałach od mieszkańców Okręgowy Inspektor Pracy postanowił skontrolować, czy w miejscu prowadzonych robót nie ma nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Zastrzeżenia jednak były.

Przede wszystkim pracownicy nie byli wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, co mogło doprowadzić do utonięcia. Wydano decyzję o wstrzymaniu prac do momentu usunięcia uchybień - powiedział naszemu reporterowi dr Łukasz Sztych, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.

Uchybień było więcej. Według kontrolerów teren budowy był niewystarczająco zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. Nie było też kół ratunkowych czy łódki, która pomogłaby w czasie ewentualnej akcji ratunkowej.

Na osobę, która była odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy, nałożono mandat w postaci grzywny. 

Przeprowadzona została już kolejna kontrola, która tym razem nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Wszystkie wcześniejsze uchybienia zostały usunięte

Przebudowa mola to jedna z ważniejszych inwestycji, jeżeli chodzi o infrastrukturę na jeziorze Ukiel. Wśród najważniejszych elementów projektu jest przebudowa mola przy plaży miejskiej tak, by utworzyć punkt widokowo-obserwacyjny. Powstanie całkowicie nowa konstrukcja w miejsce dotychczasowej, która liczy już niemal ćwierć wieku.

Poza tym zostaną umocnione brzegi przy Słonecznej Polanie, by uniemożliwić spływanie gruntów do jeziora. Zaplanowano zakup lunet i lornetek, by umożliwić zdalną obserwację przyrody i gatunków cennych przyrodniczo wokół jezior Ukiel i Zgniłek. Efektem ma być również powstanie mobilnej aplikacji z materiałami dydaktycznymi i wirtualnej ścieżki, która prowadzić będzie wyznaczoną trasa w południowej części korytarza ekologicznego Las Miejski-jez. Ukiel.