Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach zainaugurował w sobotę nowy rok akademicki. Na uczelni będzie się kształcić ok. 10 tys. studentów na 58 kierunkach. W trakcie uroczystego rozpoczęcia roku tytuł doktora honoris causa odebrała światowej sławy naukowiec prof. Maria Siemionow.

Prof. Stanisław Głuszek, rektor UJK podkreślił, że w ostatnich latach "społeczność akademicka wszystkich uczelni przeżywa niekwestionowane trudności". Zwrócił uwagę na pandemię COVID-19 oraz konieczną reorganizację pracy, kształcenia i badań naukowych.
Zaznaczył, że "doświadczenia nabyte w czasie pandemii - dużego stopnia zdalna aktywność - pozostawiły pewne wartości dodane, które tworzą zmienione realia w sferze dydaktyki, nauki i działań administracyjnych". 

Wojna w Ukrainie, czy duże zawirowania gospodarcze związane między innymi z inflacją są również ważnymi utrudnieniami w czasie trwania tej kadencji - dodał.

Rektor poinformował, że w ofercie dydaktycznej UJK jest 58 kierunków studiów. Dodał, że dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki na uczelni uruchomiono kierunek farmacja, na którym kształcić się będzie 50 studentów.


Jak można było przewidywać, kierunek cieszy się odpowiednią popularnością. Wykorzystując możliwości, zwiększyliśmy także liczbę miejsc na psychologii i na prawie. Ogólne wyniki rekrutacji są porównywalne do lat poprzednich i jak zwykle najbardziej popularne kierunki od paru lat to: lekarski, psychologia, fizjoterapia, filologia angielska, kryminologia, kosmetologia, dietetyka, pielęgniarstwo, prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość - dodał rektor.

Tytuł doktora honoris causa dla prof. Marii Siemionow


W czasie uroczystości światowej sławy naukowiec i mikrochirurg prof. Maria Siemionow otrzymała tytuł doktora honoris causa kieleckiej uczelni.

Prof. Głuszek w laudacji odczytanej podczas uroczystości, zwrócił uwagę, że w grudniu 2008 roku prof. Siemionow dokonała pierwszej w USA udanej operacji przeszczepienia twarzy.

Olbrzymi dorobek naukowy pani profesor jest znany na całym świecie. Opublikowała blisko 500 prac naukowych, ponad 120 publikacji książkowych, pod jej nadzorem naukowym powstały cztery publikacje zbiorowe, jest też autorką ośmiu patentów - podkreślił prof. Głuszek.

Prof. Siemionow podziękowała za przyznanie jej "nobilitującego wyróżnienia". Wspominała, że do operacji z 2008 roku jej zespół przygotowywał się przez osiem lat. W moim laboratorium wykonaliśmy ponad 1000 kompozytów przeszczepów twarzy w pięciu różnych modelach doświadczalnych, które odpowiadały potencjalnym wadom albo uszkodzeniom traumatycznym u pacjentów – mówiła.

W trakcie uroczystości prof. Maria Siemionow wygłosiła okolicznościowy wykład „Humanizm a innowacje w medycynie”.

Prof. Siemionow studia wyższe odbyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk medycznych zdobyła w roku 1985, a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1992. 

Po emigracji do USA przebywała na stypendium naukowym w Instytucie Christine Kleinert w Louisville w stanie Kentucky, gdzie specjalizowała się w zakresie chirurgii ręki. Od 1995 kieruje oddziałem chirurgii plastycznej i mikrochirurgii w Klinice Kolegium Medycyny w Cleveland w stanie Ohio; od 2005 jest profesorem na tamtejszym wydziale chirurgicznym.


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to największa państwowa uczelnia w regionie świętokrzyskim.