Mieszkańcy Tarnowa, a także powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego (Małopolskie) otrzymali wiadomość od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegającą przed smogiem. Prognozowane jest tam przekroczenie średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m.

"UWAGA! Dnia 07.12 prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego. Zrezygnuj z aktywności na zewnątrz" - brzmi treść alertu RCB. 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prognozuje tam zagrożenie przekroczenia średniodobowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 powyżej 150 µg/m. 

Jakie powietrze w Krakowie?

Przez najbliższe godziny w Krakowie obowiązuje drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM 10. 

TU SPRAWDZISZ JAKI JEST STAN POWIETRZA 

Smog na Śląsku

Południe województwa śląskiego w czwartek również znalazło się w oparach smogu. Dopuszczalne normy - jeśli chodzi o ilość pyłu zawieszonego w powietrzu - przekroczone są w pasie od Raciborza, przez Jastrzębie Zdrój, Bielsko-Białą i na Żywcu kończąc.

Największe przekroczenie norm zanotowano dziś w Jastrzębiu. Tam jakość powietrza jest bardzo zła. 

Opolskie: W okolicy Nysy przekroczono poziomy ostrzegawcze dla pyłu zawieszonego PM10

W Nysie oraz okolicznych miejscowościach przekroczone zostały poziomy ostrzegawcze dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poinformowało w czwartek Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Na stacji pomiarowej w Nysie stwierdzono 140,2 μg/m3, przy poziomie ostrzegania wynoszącym 100 μg/m3. Na obszarze objętym alertem mieszka około 26 tysięcy osób. 

Jaka sytuacja na Podkarpaciu?

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie również ostrzega przed smogiem. Alert dotyczy powiatu dębickiego. Związany jest z ryzykiem wystąpienia przekroczenia poziomu informowania - 100 µg/m3 - dla  pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Jak podaje WCZK, na terenie powiatu dębickiego mieszka prawie 133 tys. ludzi narażonych na ryzyko wdychania złej jakości powietrza.

Jak poinformowano, przyczyny wystąpienia zagrożenia zostały spowodowane przez "warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego".

W czasie obowiązywania alertu zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej poza domem i wietrzenia pomieszczeń. Dotyczy to osób chorych, zwłaszcza na astmę, seniorów, kobiety w ciąży i dzieci.