Srebra pochodzące ze zbiorów Funduszu Obrony Narodowej można oglądać do końca sierpnia na wystawie pn. „Z salonów na bagnety" w Muzeum Narodowym w Lublinie. Na ekspozycji znajduje się ok. 150 obiektów, w tym m.in. biżuteria czy luksusowe elementy wyposażenia domu,

Fundusz Obrony Narodowej to inicjatywa, która powstała pod koniec lat 30., powołana dekretem ówczesnego prezydenta. Miała ona na celu zorganizowania wszelkiego rodzaju zbiórek, które miały być przeznaczone na zadanie dozbrojenia państwa polskiego, czyli zadbanie o bezpieczeństwo narodu - wyjaśniła dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie Katarzyna Mieczkowska.

Polacy ofiarnie zasilili fundusz, zarówno w postaci gotówkowej, jak i rzeczowej, m.in. kosztownościami. W ramach FON zgromadzono około 1 mld ówczesnych złotych, z czego wartość wpłat i darowizn od obywateli wyniosła do maja 1939 roku około 37,7 mln złotych.

Na wystawie w Lublinie znajduje się ok. 150 eksponatów pochodzących z FON. Są to elementy sztuki użytkowej codziennej, np. biżuteryjnej czy stanowiącej wyposażenie domu, ale także broni białej. Zaaranżowano salon, w którym prezentowane są srebra, m.in. wyroby złotników lubelskich i zamojskich. W dalszej przestrzeni zestawiono je z uzbrojeniem i wyposażeniem wojskowym.

W tym celu zastosowano zasadę kontrastu - bazując na podobieństwie form, srebrne sztućce pokazano wraz z bagnetami, kunsztownie wykonane rączki od lasek z pistoletami typu VIS, luksusową łyżkę wazową (z sygnaturą Fabérge - najsłynniejszej carskiej pracowni złotniczo-jubilerskiej) z typową wojskową chochlą z drewnianym trzonkiem - podano w zapowiedzi wystawy.

Jak dodano, od samego początku istnienia funduszu składki płynęły również z Lubelszczyzny. Wojewódzki Komitet FON w Lublinie powołano 10 listopada 1937 r., jego przewodniczącym został wybitny lubelski sędzia dr Stanisław Bryła. Prężnie działały komitety miejskie i powiatowe w Lublinie, Chełmie, Siedlcach, Hrubieszowie, Tomaszowie, Lubartowie, a także gminne.

Prezentowana wystawa stanowi lubelską odsłonę projektu "Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej" realizowanego przez Muzeum Narodowe w Poznaniu przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu jest przede wszystkim przypomnienie idei Funduszu Obrony Narodowej i ofiarności polskiego społeczeństwa, ale także przywołanie pamięci działań lokalnych społeczności.

Wystawę "Z salonów na bagnety" można oglądać w Lublinie do 30 sierpnia.