Ci, którzy poszli do szkoły jako 7-latkowie i część 6-latków, która trafiła do podstawówek - to uczestnicy rekrutacji do szkół średnich, która rozpocznie się w poniedziałek, 16 maja. Miasto Lublin przygotowało w związku z tym o 30 procent więcej miejsc niż w ubiegłym roku.

W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach średnich prowadzonych przez lubelski samorząd na nowych uczniów czeka 6410 miejsc w 202 oddziałach rekrutacyjnych, w tym 115 oddziałów w liceach ogólnokształcących, 69 oddziałów w technikach i 18 oddziałów w szkołach branżowych I stopnia. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano 214 miejsc w 24 oddziałach.

W porównaniu z kończącym się właśnie rokiem szkolnym liczba oddziałów wzrośnie o ponad jedną trzecią.

Starczy miejsc, ale całe nieszczęście kumulacji polega na tym, że znowu nie będą to miejsca koniecznie w tych wymarzonych szkołach, bo te szkoły wymarzone już dzisiaj są przepełnione. Dlatego te dodatkowe miejsca, które przygotowujemy w Lublinie, będą w licach dobrych, ale nie najlepszych - mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

Kandydat do pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w danej szkole. Kandydaci do klasy międzynarodowej, klas dwujęzycznych i sportowych muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej.

Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół. Wybierając szkołę techniczną lub branżową, kandydat zobowiązany jest wykonać badania przydatności do zawodu - są one realizowane bezpłatnie, na podstawie wzoru skierowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Najważniejsze terminy

Od 16 maja do 24 czerwca (do godz. 15) jest czas na wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru. Ewentualna zmiana preferencji możliwa będzie w terminie od 24 czerwca do 14 lipca do godz. 15.

W przypadku kandydatów do oddziałów międzynarodowych, dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego wnioski przyjmowane są do 31 maja.

Publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 22 lipca, 29 lipca poznamy listę osób przyjętych.

Z kolei od 2 sierpnia do końca miesiąca będzie trwała rekrutacja uzupełniająca.

Wypełnienie i złożenie wniosku w systemie rekrutacyjnym będzie możliwe od poniedziałku (16 maja) za pośrednictwem strony internetowej edu.lublin.eu, w zakładce aplikacje dla rodziców.

Jak podaje Kuratorium Oświaty w Lublinie - w całym województwie 16 maja 2022 roku (poniedziałek) dla 27 424 uczniów klas ósmych szkół podstawowych.

Opracowanie: