​Ruszyła budowa międzynarodowego korytarza drogowego Via Carpatia między Białymstokiem a Lublinem. W pierwszej kolejności sprzęt zaczął pracę na odcinku Haćki - Bielsk Podlaski, liczącym 9 km. To pierwszy, 9-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim, którego budowa się rozpoczęła.

W ramach zadania wybudowanych zostanie 9 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 oraz jednojezdniowy odcinek DK66 (łącznik do istniejącej DK19). Nawierzchnia będzie bitumiczna, o nośności 11,5 t/oś. Powstaną 22 obiekty inżynierskie, w tym dwa duże przejścia dla zwierząt.

Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Bielsk Podlaski Północ: na skrzyżowaniu z istniejącą DK19 (docelowo drogą wojewódzką). W miejscu połączenia zaplanowano budowę ronda umożliwiającego powiązanie drogi ekspresowej z istniejącym układem drogowym. Bielsk Podlaski Zachód: na skrzyżowaniu S19 z DK66, planowaną obwodnica Bielska Podlaskiego i przyszłą drogą wojewódzką.

Nowy układ drogowy pozwoli wyprowadzić tranzyt poza centrum Bielska Podlaskiego i zwiększy przepustowość regionalnej sieci drogowej.
Wykonawcą inwestycji, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) jest Budimex. Zadanie o wartości 325,9 mln zł realizowane jest w systemie Projektuj i buduj. Termin ukończenia prac zaplanowany został na III kwartał 2025 r.
S19 na południe od Białegostoku.

Odcinek Haćki - Bielsk Podlaski jest pierwszym fragmentem S19 na południe od Białegostoku. Cztery inne odcinki S19 na tym kierunku czekają na decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które są obecnie procedowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

Są to fragmenty: Bielsk Podlaski Zachód - Boćki (ok. 12,2 km); Boćki - Malewice (ok. 15,9 km); Malewice - Chlebczyn (ok. 25,1 km); Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66 (jedna jezdnia klasy GP, o długości ok. 6 km).

Via Carpatia w Polsce

Międzynarodowa, łącząca Europę Północną i Południową drogowa trasa Via Carpatia na terenie Polski będzie miała około 700 km długości.

W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i większość przebiegu S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). 

Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.