Szczątki ponad 40 osób odnaleziono w trakcie badań na Górkach Czechowskich w latach 2020-2023 - poinformował w Lublinie prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Zapowiedziano też kontynuację dalszych badań w tym miejscu.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki uczestniczył w poniedziałek w konferencji popularnonaukowej poświęconej podsumowaniu prac poszukiwawczych latach 2020-2023 na Górkach Czechowskich w Lublinie. Działania prowadzone były w ramach śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. Ich celem była weryfikacja miejsc, w których mogły znajdować się masowe groby ofiar egzekucji z okresu II wojny światowej.

Prezes IPN przypomniał, że po 1939 roku w trakcie napaści niemieckiej, a następnie sowieckiej na Polskę, teren Górek Czechowskich stał się miejscem kaźni Polaków. W latach 1940-1942 na tym rozległym terenie doszło do przynajmniej 6 egzekucji, w wyniku których śmierć ponieśli przedstawiciele państwa polskiego - mówił Nawrocki. Zwrócił uwagę, że Instytut Pamięci Narodowej w latach 2020-2023 przeprowadził pierwsze na tę skalę po 1945 r. badania archeologiczne i ekshumacyjne, które składały się z pięciu etapów. W trzecim, czwartym i piątym etapie nasi specjaliści odnaleźli szczątki ponad 40 osób - przekazał.

Nawrocki wskazał, że m.in. ze wspomnień czy zapisów historyków wynika, że Górki Czechowskie stały się również po roku 1945 roku miejscem, w którym mordowano Polaków już "w obliczu kolejnego zniewolenia Polaków, a więc w imieniu systemu komunistycznego".

W sposób naturalny Instytut Pamięci Narodowej obejmuje troską to miejsce, wypełniając swoje ustawowe zadania. Znając kontekst - poza historycznym, a więc kontekst społeczny, ekologiczny i wszystkie inne konteksty, które wokół Górek Czechowskich pojawiają się w Lublinie - przyjechałem po to, aby zapewnić, że Instytut Pamięci Narodowej upomina się o wszystkich tych, którzy stracili życie, wszystkich tych Polaków, którzy stracili życie w obliczu dwóch systemów totalitarnych, w imieniu tych, którzy nie mogą już przemawiać, bo odeszli z tego świata - mówił prezes IPN.

Będziemy kontynuować nasze prace na Górkach Czechowskich. Będziemy starali się kontynuować je w kierunku południowym, zaraz w sąsiedztwie miejsc eksplorowanych w latach 2020-2023 - zapowiedział naczelnik Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie Artur Piekarz.

Sprawa przeznaczenia Górek Czechowskich budzi w Lublinie od wielu lat silne emocje. W lipcu 2019 r. rada miasta uchwaliła nowe "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego", pozwalające na zabudowę mieszkalną na około 25 ha Górek Czechowskich, należących wówczas w całości do prywatnego właściciela.

W kwietniu 2019 r. kwestia ich zagospodarowania była przedmiotem pierwszego w Lublinie referendum lokalnego. Okazało się ono nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, ale większość uczestników - 67,7 proc. - była przeciwna zabudowie.