Nowoczesny sprzęt okulistyczny warty ok. 700 tys. zł otrzymał od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) szpital wojskowy w Lublinie. Urządzenia mają służyć do szybszego i komfortowego badania wzroku zarówno wśród mieszkańców miasta, jak i uchodźców z Ukrainy.

Obecna w środę na briefingu prasowym zastępca prezydenta Lublina ds. społecznych Monika Lipińska podziękowała WHO za dotychczasową współpracę i wsparcie. To jest już kolejna, konkretna pomoc dedykowana osobom z Ukrainy, które szukają schronienia w naszym mieście, ale też dla wszystkich mieszkańców Lublina. Zdecydowanie podniesienie się jakość i zakres świadczonej opieki - powiedziała w środę Lipińska.

Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce Paloma Cuchi wyraziła uznanie wobec Polaków oraz mieszkańców Lublina i województwa za pomoc okazaną przyjmowanym uchodźcom. Zaznaczyła, że środowa uroczystość to kolejny etap, kamień milowy współpracy z Miastem Lublin. Będziemy ją dalej rozwijać z myślą o dobrostanie mieszkańców województwa - zapewniła Cuchi.

Komendant 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie płk Aleksander Michalski poinformował, że 700 tys. zł dotacji z WHO pozwoliło na wyposażenie dwóch, nowych gabinetów okulistycznych. Z przeznaczeniem przede wszystkim dla dzieci, ale również dla uchodźców. Sprzęt pozwala np. na badanie wielu wad wzroku bez podawania atropiny, co pozwala dzieciom na znacznie łatwiejsze przejście badania. Ten sprzęt jest nowoczesny i pozwala na szybsze, łagodniejsze i łatwiejsze badania dla naszych pacjentów - podkreślił komendant.

Ordynator oddziału okulistyki dr n. med. Wojciech Kątski wymienił, że wśród nowych urządzeń są m.in. unity okulistyczne, autorefraktometr służący do komputerowego określania wad refrakcji, aparat angioOCT służący do najnowocześniejszej metody obrazowania przedniego i tylnego odcinka oka, autorefraktometr pediatryczny do badania bez konieczności porażenia akomodacji oka, tonometr aplanacyjny do pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego w dogodnej pozycji dla pacjenta.

Dotychczas w ramach współpracy Urzędu Miasta w Lublinie ze Światową Organizacją Zdrowia przekazano pomoc rzeczową o wartości ok. 50 tys. zł. Chodzi np. o bezdotykowe termometry, elektroniczne ciśnieniomierze, płyny do dezynfekcji.