Port Lotniczy Lublin podpisał umowę o współpracy z Akademią WSEI. Oprócz organizacji wspólnych konferencji i badań naukowych, studenci będą mogli realizować na lotnisku praktyki i staże – przekazał w środowym komunikacie rzecznik portu lotniczego Piotr Jankowski.

W środę zawarto umowę  między Portem Lotniczym Lublin a Lubelską Akademią WSEI. Porozumienie obejmuje m.in. współorganizowanie wizyt studyjnych i spotkań, organizację seminariów, konferencji naukowych, kongresów i szkoleń. Umowa dotyczy także pozyskiwania funduszy na badania oraz opracowywania wspólnych przedsięwzięć.

"Poprzez tę umowę, nasza uczelnia staje się integralną częścią ekosystemu lotniczego, otwierając nowe perspektywy dla naszych studentów, pracowników oraz partnerów biznesowych" - podkreślił w komunikacie rektor uczelni prof. Marek Opielak,.

Studenci Wydziału Transportu i Informatyki oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych będą mogli realizować praktyki i staże na lubelskim lotnisku

Umowa umożliwia też spółce Port Lotniczy Lublin rozpowszechnianie ofert pracy wśród studentów.


Port Lotniczy Lublin pierwszych pasażerów przyjął 17 grudnia 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości boeinga 767 czy airbusa A310. Jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik. 

W zeszłym roku z lotniska odprawiono 399 tys. pasażerów.