Podczas budowy stodoły w gminie Wilków (Lubelskie) 12-letni chłopiec znalazł głowicę buławy gwiaździstej, datowaną na XII-XIV wiek. Zabytek zostanie przekazany w depozyt najprawdopodobniej do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.


O znalezisku poinformował w mediach społecznościowych lubelski konserwator zabytków Dariusz Kopciowski. Przekazał, że kolejna głowica buławy gwiaździstej została wydobyta podczas prac ziemnych prowadzonych przy budynku stodoły w Kłodnicy w gminie Wilków.

„Urobek w postaci piasku i gruzu został wywieziony do pobliskiej miejscowości i posłużył jako utwardzenie podjazdu. Dopiero wtedy głowicę buławy dostrzegł dwunastoletni Witold z miejscowości Szkuciska, który rozpoznał jej zabytkowy charakter” – podkreślił konserwator.

Konserwator wyjaśnił, że buławy były bronią obuchową wywodzącą się od maczug. Odnaleziony przez chłopca zabytek został odlany z brązu. Jego wysokość wynosi 72 mm. Głowica zaopatrzona jest w tuleję i w guzy ostrosłupowe. Nosi ślady intensywnego użytkowania w postaci uszkodzonych i wygiętych guzów.

„Trudno ocenić, czy uszkodzenia powstały w wyniku toczonych walk, czy może użytkowana była wtórnie jako np. młotek. Wstępnie można ją datować na XII-XIV wiek” – poinformował Kopciowski.

Głowica trafi do depozytu, najprawdopodobniej do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.