Już jutro w lubelskim Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN odbędzie się spotkanie z Jędrzejem Piekarą. Jest on autorem książki pt. "Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera".

To pierwsza książka o Michaile Hellerze - więźniu sowieckiego łagru, który w 1957 roku został zmuszony do opuszczenia ZSRR i wyemigrował do Polski. Również w naszym kraju nie dane mu było pozostać długo, ponieważ w 1968 roku, na fali antysemickich czystek, znów musiał emigrować. Tym razem wyjechał do Francji, która okazała się dla rodziny Hellerów łaskawsza

Zatrudniony w paryskiej Sorbonie, stał się jednym z najbardziej znanych sowietologów i krytyków komunizmu w ostatnich dwóch dekadach istnienia ZSRR. Michaił Heller, dzięki zdolności połączenia pracy naukowej z publicystyką oraz zainteresowań historycznych z tematyką współczesnej mu sytuacji społecznej i politycznej, stał się niezwykle popularnym historykiem. Autor wydobywa polskie wątki z biografii Hellera, przytaczając nieznane listy, zbierając relacje świadków.

Warto dodać, że Michaił Heller przez niemal trzydzieści lat, pod pseudonimem Adam Kruczek, publikował comiesięczne felietony "W sowieckiej prasie" w "Kulturze" Jerzego Giedroycia.

Spotkanie poprowadzi dr Agata Fijuth-Dudek - badaczka "Paryskiej Kultury" oraz adiunkt w Instytucie Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie.