Tablicę upamiętniającą rodzinę Jaroszów, która ratowała Żydów w czasie wojny, odsłonięto we wtorek w Piaskach (Lubelskie). W uroczystości uczestniczyła jedna z bohaterek tamtych dni, a także m.in. mieszkańcy, dzieci i przedstawiciele władz.

Ignacy i Anna Jaroszowie wraz z trojgiem swoich dzieci: Aleksandrem, Maksymilianem i Marianną zostali w 2001 r. odznaczeni tytułem i medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Z narażeniem własnego życia pomagali Żydom osadzonym w getcie w Piaskach. Dostarczali żywność, lekarstwa i fałszywe dokumenty. 

Pomogli rodzinom Honig, Huberman i Lewin.

We wtorek w Piaskach (pow. lubelski) na ścianie domu rodzinnego państwa Jaroszów odsłonięto poświęconą im tablicę. Obecna na uroczystości 100-letnia Marianna Krasnodębska, z domu Jarosz, podziękowała za tę inicjatywę.

"Nasze działania w okresie okupacji były tylko spełnieniem ludzkiego obowiązku wobec bliźnich. Tak zostaliśmy wychowani. Niech ta tablica będzie też drogowskazem dla przyszłych pokoleń, wskazującym, jak należy postępować" – podkreśliła.

Burmistrz Piask Michał Cholewa zaznaczył, że rodzina Jaroszów pokazywała w trudnych czasach, jak należy postępować, jak być prawym i odważnym. "Najważniejsze, że to dzisiejsze wydarzenie będzie oddziaływało na przyszłe pokolenia, aby widziały, że w tym miejscu, w tej kamienicy żyli ludzie, którzy z narażeniem zdrowia i życia ratowali ludzi pochodzenia żydowskiego" – zaznaczył burmistrz.