Jak dotąd nie było w Polsce centrum badań polarnych. Wkrótce to ​Muzeum Badań Polarnych w Puławach ma pełnić rolę centrum naukowo-dydaktycznego i gromadzić zbiory, które są pamiątkami po osiągnięciach polskiego polarnictwa. Zanim jednak uda się zorganizować stałą ekspozycję, muzeum będzie popularyzować wiedzę o wyprawach.

Dr Piotr Kondraciuk, p.o. dyrektora Muzeum Badań Polarnych w Puławach, chce jeszcze w tym roku organizować wykłady otwarte przybliżające tematykę wypraw polarnych. Miały by być zorganizowane przy współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i szkołami.

Spotkania i wystawa

Muzeum chce również organizować spotkania z polarnikami, podróżnikami czy festiwal filmów polarnych.

Planowana wystawa stała będzie składała się z kilku części:

  • historia wypraw polarnych: transport, ekwipunek, ubiory polarników, polskie stacje polarne (makiety lub wizualizacje 3D), polscy polarnicy.
  • kultura materialna rdzennych ludów północy: ubiór, broń, ozdoby i przedmioty użytkowe, rekonstrukcje igloo i szałasu.
  • trzecia część będzie związana z florą i fauną Arktyki i Antarktyki.
  • czwarta - poświęcona wiecznej zmarzlinie i lodowcom.

Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginalne eksponaty związane z ekwipunkiem polarników i sprzętem (helikopter, sanie, narty, skuter śnieżny itp.), a także zbiory geologiczne i przyrodnicze.

Opracowaniem wystawy stałej zajmują się pracownicy Muzeum Badań Polarnych w Puławach w konsultacji ze środowiskiem polarników, m.in. z prof. Jerzym Nawrockim - geofizykiem i polarnikiem związanym z UMCS w Lublinie, który będzie koordynował prace konsultantów merytorycznych wystawy.

O Muzeum Badań Polarnych

Muzeum Badań Polarnych powołano do życia w maju 2020 roku. Województwo lubelskie, jako organ założycielski muzeum, nabędzie od UMCS w Lublinie udział w nieruchomości - filii uczelni zlokalizowanej w Puławach - za kwotę 2,4 mln zł (dofinansowanie od ministerstwa).

8 września strony podpisały porozumienie w tej sprawie, teraz czekają na akt notarialny. Muzeum będzie się mieścić przy ul. 4. Pułku Piechoty w Puławach.

Jak czytamy na stronie lubelskiego urzędu marszałkowskiego, "po trzymiesięcznej umowie użyczenia nieruchomości udział w niej przekazany zostanie Muzeum".

Muzeum zawrze umowę najmu z Uniwersytetem na okres 2 lat. W tym czasie będzie korzystało z pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku, zaś uniwersytet będzie działał na piętrze - informuje urząd marszałkowski.

Opracowanie: