​Nowe możliwości lubelskiego miejskiego Geoportalu. Można już nie tylko przeglądać, ale również pobierać cyfrowe dane przestrzenne. m.in. ortofotomapy, dane 3D, chmury punktów.

Teraz do katalogu usług geoprzestrzennych doszły kolejne praktyczne rozwiązania: możliwość pobrania danych 2D i 3D.  Można je wykorzystać m.in. w tworzeniu własnych analiz przestrzennych, map, projektów czy wizualizacji - mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Co ciekawe można zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniały się poszczególne rejony miasta. Najstarsze mapy pochodzą z 2003 roku, najnowsze z 2022, w tym ortofotomapy ukośne, czyli zdjęcia lotnicze wykonane z czterech podstawowych kierunków.

Dane znajdują się w Geoportalu Miasta Lublin pod przyciskiem "Pobierz dane". 

Miasto Lublin posiada duże zasoby i możliwości techniczne w udostępnianiu danych przestrzennych. W Systemie Informacji Przestrzennej Lublina (SIPL). Tam można znaleźć dane geodezyjne, geograficzne, planistyczne i wszystkie inne, które mają swoje odniesienie w przestrzeni miasta.

System składa się już z 5 modułów i zawiera: mapy 2D, mapy 3D, zdjęcia ukośne, porównywarkę oraz e-usługi dla mieszkańców.

Miesięcznie z lubelskiego Geoportalu korzysta około 20 tysięcy użytkowników.