​To dobra informacja dla zmotoryzowanych nie tylko z Lubelszczyzny. Powstaną dwa kolejne odcinki drogi ekspresowej S17. Podpisano umowę na ich zaprojektowanie i budowę - to kolejny krok w stronę szybkiego połączenia Zamościa z ukraińską granicą w Hrebennem.

Odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ będzie liczył 18,5 km i przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Planowanych jest 19 obiektów inżynierskich, w tym m.in. cztery estakady, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładka dla pieszych oraz trzy przejścia dla zwierząt dużych i średnich.

Droga od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebenne będzie liczyć 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Planowanych jest 11 obiektów inżynierskich, w tym trzy estakady, most, pięć wiaduktów oraz dwa przejścia dla zwierząt.

W październiku podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Wschód-Zamość Południe o długości 12,5 km. Teraz powstaną dwie kolejne części S17: Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ oraz Tomaszów Lubelski Południe - Hrebenne.

Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Powstaną także obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktura związana z ochroną środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Droga ekspresowa S17 to inwestycja istotna nie tylko z punktu widzenia mieszkańców regionu. Odcinek Piaski - Hrebenne to ważny element całego ciągu S17 Warszawa - Lublin - Zamość - Tomaszów Lubelski - Hrebenne (granica państwa). To także droga międzynarodowa E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa.

Aktualnie na etapie prac przygotowawczych jest pięć odcinków drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem o łącznej długości około 67 km. Jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone przetargi na realizację trzech z nich: Piaski - Łopiennik, Krasnystaw - Izbica oraz Izbica - Zamość Sitaniec. Dla pozostałych dwóch (Łopiennik - Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód) toczy się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.