Blisko 5 mln złotych rekompensat wypłacił dotychczas przedsiębiorcom Lubelski Urząd Wojewódzki za straty związane ze stanem wyjątkowym, a następnie zakazem przebywania w miejscowościach przy granicy z Białorusią.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka, dotychczas zarejestrowano 162 wnioski o rekompensatę, w tym 100 związanych ze stanem wyjątkowym, a 62 - z czasowym zakazem przebywania. O rekompensaty starali się przedsiębiorcy prowadzący działalność w pow. włodawskim (91) oraz w pow. bialskim (71). Wnioski dotyczyły głównie branży gastronomicznej - 75, hotelarskiej - 54 i turystycznej - 33.

Wydano 123 decyzje pozytywne na łączną kwotę ok. 5 mln zł, w tym: za stan wyjątkowy: 3,9 mln zł, a za czasowy zakaz przebywania - ponad 1 mln zł - przekazała rzeczniczka.

Dodała, że w przypadku podmiotów prowadzących działalność w dwóch lub więcej branżach objętych prawem do rekompensaty przyjmowano branżę dominującą, tj. tę w której osiągnięto większy przychód.

Sześć wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie, m.in. dlatego, że jeden z przedsiębiorców prowadził działalność na obszarze nieobjętym stanem wyjątkowym (Janów Podlaski Osada, Okuninka), z kolei inny przedsiębiorca osiągnął zerowy przychód z działalności gospodarczej, a w dwóch przypadkach nie zgłoszono działalności agroturystycznej u wójta.

Do 30 czerwca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 r. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada 2021 r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.