PKP Polskie Linie Kolejowe zamawiają koncepcję przebudowy szlaku Lublin-Dorohusk. Rozważany ma być m.in. wariant umożliwiający podróże z prędkością 200 km/h. Zlecenie obejmuje też linię z Dorohuska do stacji Zawadówka Naftobaza.

Zamówienie dotyczy tzw. dokumentacji przedprojektowej. Ma ona być punktem wyjścia do opracowania ostatecznego projektu przebudowy.

Z założenia przebudowa ma umożliwić przewóz pasażerów z prędkością nie mniejszą niż 160 km/h oraz przewóz towarów z prędkością co najmniej 120 km/h. Jednak kolej oczekuje kilku wariantów inwestycji, w tym zakładających podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 200 km/h.

Kolejarze oceniają, że przebudowa pozwoli na znaczne skrócenie czasu przejazdu między granicą a Lublinem. Planowana inwestycja ma też rozwiązać kilka innych problemów, takich jak zdegradowane perony, mała przepustowość linii na odcinku jednotorowym, mała przepustowość niezelektryfikowanej linii do Zawadówki, czy też brak sieci elektrycznej nad kilometrowym odcinkiem linii nr 7.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiła już przetarg i czeka na oferty od firm zainteresowanych zleceniem. W ramach kontraktu ma też powstać zarys możliwego rozkładu jazdy. Umowa ma obejmować m.in. przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz z przewoźnikami i samorządowcami, badania geotechniczne i opracowanie wniosku o decyzję środowiskową dla kolejowej inwestycji.