1,5 mln zł - tyle kosztowała walka z weekendowym atakiem zimy w Lublinie. Od początku sezonu wydatki przekroczyły 5 mln zł.


Akcja odśnieżania rozpoczęła się w sobotę o g.  7 rano. W szczytowym momencie brało w niej udział 100 pojazdów. 

To jednak nie koniec sprzątania po weekendzie. Teraz miasto przeszło z trybu akcji w tryb systematycznych porządków. 

Po uprzątnięciu centrum i głównych miejskich arterii, systematycznie porządkowane będą ulice osiedlowe. Jeśli gdzieś jest szczególnie trudna sytuacja, w każdej chwili można to zgłosić pod dyżurny numer i wtedy zostanie wysłana ekipa interwencyjna - mówi Justyna Góźdź z lubelskiego Ratusza.

W sprawach zimowego utrzymania miasta, zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

  • w zakresie dróg - tel. 81 466 57 89, w godz. 6.00-21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne);
  • w zakresie terenów znajdujących się poza pasem drogowym - tel. 81 466 31 32, w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku);
  • w pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska).

W weekend spadło 30 cm, śniegu. Szczególnie ciężko jest na ulicach osiedlowych i chodnikach. Niektórzy dopiero teraz odkopują spod śniegu swoje samochody. Pługi spychają śnieg na pobocza, na miejsca parkingowe, z których ktoś wyjechał i na zaparkowane samochody. Ich właściciele usiłują się wykopać. Można odnieść wrażenie, że śnieg przepychany jest z miejsca na miejsce.

Na potrzeby bieżącego utrzymania obecnie w terenie pracuje ok. 20 pługosolarek. Główne ulice w mieście są przejezdne z nawierzchnią mokrą i czarną. Obecnie prace koncentrują się na realizacji zgłoszeń interwencyjnych od mieszkanek i mieszkańców i dotyczą głównie ulic osiedlowych. W ciągu dnia zostaną uruchomione dodatkowe brygady ręczne do odśnieżania chodników i przejść dla pieszych.

W przypadku zasypanych miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania należy zgłaszać bezpośrednio do Biura Strefy Płatnego Parkowania. Za odśnieżanie i jej utrzymanie odpowiedzialny jest jej operator.

  • strefa D / tel. 81 781 62 82, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku);
  • strefy A, B i C / tel. 81 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku)

Ewentualnie można powiadomić Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, tel. 81 466 57 32, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, adres e-mail: parkowanie@zdm.lublin.eu .