Kryterium dochodowe wzrosło do 1200 złotych na osobę w rodzinie - to zonacza, że więcej dzieci będzie mogło skorzystać z darmowych, ciepłych posiłków w szkołach i przedszkolach. W ubiegłym roku w Łodzi takie bezpłatne obiady jadło niemal 2 tysiące przedszkolaków i uczniów.

O 300 zł na osobę w rodzinie zostało podniesione kryterium dochodowe, które umożliwia skorzystanie przez dzieci z darmowych, ciepłych posiłków w szkołach i przedszkolach. Bezpłatny obiad, a w przypadku przedszkolaków - wyżywienie podczas pobytu w placówce - obecnie przysługuje dzieciom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1.200 zł (w ubiegłym roku dochód na osobę w rodzinie nie mógł przekraczać 900 zł).

Łódzcy rodzice, którzy chcieliby, żeby ich dzieci korzystały z darmowych posiłków, powinni zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Później pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z zainteresowaną rodziną i prosi m.in. o dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

Do każdej rodziny podchodzi się indywidualnie, dlatego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wysokość dochodów jest przekroczona, ale dziecko chce jeść obiady w placówce edukacyjnej, dyrektor szkoły lub przedszkola może zgłosić ten fakt do łódzkiego MOPS, który podejmie stosowne działania.

Nieodpłatne dożywianie łódzkich uczniów i przedszkolaków odbywa się w ramach dwóch programów: rządowego o nazwie "Posiłek w szkole i w domu" oraz miejskiego. W ubiegłym roku dla dzieci w Łodzi przygotowano prawie 201,5 tys. posiłków o łącznej wartości ponad 1,2 mln zł.

Wprowadzone zmiany umożliwiają, by ze wsparcia w formie darmowego posiłku skorzystało więcej małych łodzian wychowujących się w rodzinach znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej - mówi zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi ds. pomocy środowiskowej - Elżbieta Jaszczak. A nikogo nie trzeba zapewne przekonywać do tego, że odżywianie dzieci, w tym spożywany codziennie, ciepły posiłek ma ogromne znaczenie oraz wpływ na prawidłowy rozwój każdego dziecka, w tym ich kondycję fizyczną i psychiczną, a w konsekwencji także na ich wyniki w nauce.

Gdzie się zgłosić?

Żeby uczeń lub przedszkolak mógł skorzystać z pomocy w postaci bezpłatnego posiłku, należy zgłosić się do jednego z piętnastu Punktów Pracy Socjalnej funkcjonujących w ramach MOPS w Łodzi na terenie całego miasta. Powinien być to Punkt znajdujący się jak najbliżej miejsca zamieszkania rodziny zainteresowanej takim wsparciem.

Wykaz wszystkich tego typu Punktów znajduje się na stronie internetowej: https://mops.uml.lodz.pl, w zakładce "Kontakt". We wszystkich Punktach terenowi pracownicy socjalni są dostępni na miejscu od poniedziałku do piątku od godz. 8 do godz. 14.

Ważne adresy

Jeśli ktoś nie może pojawić się w Punkcie w wymienionych godzinach, powinien zadzwonić i umówić się na pasujący terminu spotkania. Informacji udzielają także trzy Wydziały Pracy Środowiskowej działające w ramach łódzkiego MOPS:

- I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16, tel. (42) 207 14 50 - dla Bałut oraz części Polesia;

- II Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Grota-Roweckiego 30, tel. (42) 677 15 50, (42) 677 15 51, (42) 677 15 52, (42) 677 15 54 lub (42) 677 15 55 (wew. 30) - dla Śródmieścia oraz Widzewa;

- III Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Będzińska 5, tel. (42) 684 44 81 (wew. 10) - dla Górnej oraz części Polesia.

Wszystkie te placówki funkcjonują w poniedziałki, środy, czwartki i w piątki w godz. 8 - 16 oraz we wtorki w godz. 9 - 17 (w tych samych godzinach są dostępne także podane numery telefonów).

W ramach programu są finansowane również - dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - posiłki w jadłodajniach i kuchniach społecznych ulokowanych w czterech różnych punktach w mieście. W 2022 r. z tego rodzaju wsparcia skorzystało przeszło 380 osób, którym wydano prawie 97 tys. posiłków o łącznej wartości ponad 771 tys. złotych.

Osoby samotnie gospodarujące mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, jeśli ich dochód nie przekracza obecnie 1.552 zł (przed zmianą kryterium dochodowego było to 1.164 złotych).