W regionie łódzkim zostały przekroczone stany alarmowe rzek Pilicy i Bzury. Wprowadzono ostrzeżenie hydrologicznego trzeciego stopnia.

Alert obejmuje obszar, gdzie w woj. łódzkim przepływa Pilica (do Zbiornika Sulejów) i Bzura. 

Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godz. 12:00 we wtorek 13 lutego.

W wyniku spływu wód opadowo-roztopowych, w zlewni Pilicy oraz Bzury przewiduje się wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonym stanie alarmowym w Kłudzicach na Luciąży i przekroczonymi lokalnie stanami ostrzegawczymi, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach - podano w komunikacie Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie oraz Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia prognozowanych zjawisk w woj. łódzkim hydrolodzy określili na 90 procent.