Poradnia dla kobiet w ciąży mnogiej zostanie otwarta w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 19 maja - w Ogólnopolskim Dniu Bliźniąt. Ciąże wielopłodowe - a w ICZMP przychodziły na świat także trojaczki, czworaczki i pięcioraczki - to specjalne wymagania m.in. diagnostyczne.

Ciąża mnoga staje się coraz większym problemem współczesnego położnictwa. Przyczyny są wielorakie - oprócz skłonności genetycznych na częstość występowania takich ciąż wpływa leczenie niepłodności czy stosowanie niektórych form antykoncepcji. W naszym szpitalu w ciągu 24 lat istnienia urodziło się ponad 120 tys. dzieci, z czego ponad 3,6 tys. porodów dotyczyło bliźniąt. To znacząca liczba: tygodniowo mamy 2-3 takie porody. Towarzystwa naukowe zalecają, by kobiety w ciąży mnogiej obejmować szczególną opieką, dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenie dla nich specjalnej poradni - powiedział dyr. ds. lecznictwa ICZMP prof. Krzysztof Szyłło na konferencji prasowej we wtorek.

"W ciążach bliźniaczych łatwo jest coś przegapić"

Do tej pory kobiety w ciąży mnogiej trafiały do poradni patologii ciąży; teraz jeden dzień w tygodniu - piątek - zarezerwowany będzie wyłącznie dla nich. Jak zauważył kierownik bloku porodowego w ICZMP prof. Przemysław Oszukowski, NFZ zapewnia ciężarnym w ciąży mnogiej dostęp do wszystkich niezbędnych badań, jednak w praktyce można napotkać na problemy w ich realizacji.

Cytat

Czasem są trudności z dotrzymaniem terminów, np. w niektórych ciążach bliźniaczych kontrole ultrasonograficzne powinny być wykonywane co dwa tygodnie, w innych - co cztery. Zorganizowanie takiej poradni powoduje, że każda ciężarna będzie miała możliwość dostępu do diagnostyki zgodnie z rekomendacjami. Niestety, w ciążach bliźniaczych łatwo jest coś przegapić. Jeśli nie będzie się przestrzegało rekomendacji, częściej niż w ciążach pojedynczych może dojść do różnego rodzaju nieszczęść
- wyjaśnił.

Lekarze z ICZMP mają dużą praktykę w prowadzeniu ciąż wielopłodowych. Z ich pomocą na świat niejednokrotnie przychodziły nie tylko bliźnięta, ale też trojaczki, czworaczki, a nawet pięcioraczki. Lekarze położnicy zachęcają, by zgłaszały się do nich kobiety już w pierwszym trymestrze, by można było dokładnie zaplanować prowadzenie ich ciąży.

Ciąża wielopłodowa wiąże się z różnego rodzaju powikłaniami, np. porodem przedwczesnym, ale też z występującymi wyłącznie w ciąży mnogiej - jak np. zespół podkradania. Nasz ośrodek daje możliwość wielospecjalistycznej opieki, nie tylko położniczej, ale również neonatologicznej. Dzięki temu w naszym szpitalu mogą urodzić się dzieci na różnym etapie trwania ciąży i mają zapewnioną specjalistyczną opiekę - dodała dr Agnieszka Żalińska.

Co to jest "zespół podkradania"?

Na konieczność zapewnienia specjalistycznej opieki, zwłaszcza w przypadku ciąż jednokosmówkowych, zwróciła uwagę dr Monika Żyła.

Dla takiej ciąży charakterystyczny jest m.in. zespół podkradania - mówimy o nim, gdy dzieci dzielą łożysko. Dochodzi wówczas do patologicznej sytuacji, że jedno dziecko rośnie zbyt szybko, bo ma większy dopływ substancji odżywczych, kosztem drugiego bliźniaka, który jest niedożywiony. Bez wdrożenia odpowiedniego leczenia, często zabiegowego, ten zespół kończy się zgonem jednego, albo nawet obu płodów. Warto zaznaczyć, że jako jeden z niewielu ośrodków w Polsce posiadamy możliwość wykonywania zabiegów wewnątrzmacicznych płodu - podkreśliła.

Położnicy z ICZMP zapewniają, że ciąża mnoga nie zawsze oznacza konieczność przeprowadzenia cesarskiego cięcia i że są w stanie dopomóc w przeprowadzeniu porodu siłami natury; oczywiście przy uwzględnieniu wszystkich czynników ryzyka.

Cytat

Muszą być spełnione określone warunki - odpowiednie nastawienie samej pacjentki, zabezpieczenie na bloku porodowym, doświadczony położnik i kadra neonatologiczna. Jeśli chodzi o ciąże bliźniacze dwukosmówkowe, czyli przypadki gdy każde z dzieci ma osobne łożysko i odpowiednie, główkowe ułożenie, to spokojnie dajemy sobie radę drogami natury
- zaznaczyła dr Żyła.

"Taka poradnia daje poczucie bezpieczeństwa"

Dodatkowym atutem ICZMP jest fakt funkcjonowania w nim Zakładu Kardiologii Prenatalnej, bowiem każda ciąża bliźniacza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem występowania wad strukturalnych serca czy nieprawidłowości hemodynamicznych związanych z zespołem podkradania.

Pomysł otwarcia specjalnej poradni dla ciąż mnogich bardzo chwali pacjentka ICZMP Małgorzata Grzybek z Piotrkowa Trybunalskiego, która we wtorek była już w przededniu rozwiązania. Co ciekawe - jest to jej trzecia ciąża, w tym druga bliźniacza.

Taka poradnia daje poczucie bezpieczeństwa i uspokojenie dla rodziców. Mamy pewność otoczenia fachową i najlepszą opieką w jednym miejscu. Odchodzi jeżdżenie do różnych specjalistów, a wiadomo że ciąże mnogie często się z tym wiążą. Z poprzedniej mojej ciąży 9 lat temu urodziły się wcześniaki - zapewnienie im odpowiedniej specjalistycznej opieki było ogromnym wyzwaniem logistycznym. Miałam wrażenie, że badany był każdy fragment organizmu naszych dzieci. Ale dzięki temu wiedzieliśmy, że wszystko jest w porządku, a taka świadomość jest bezcenna - podkreśliła.