Około 1,5 tys. uczniów klas VII podstawówek i I klas szkół średnich w Łodzi zostanie objętych pilotażowym programem pomocy psychologicznej: "Odporna szkoła=Bezpieczny mŁodziak". Innowacja polega na tym, że szkolenia i warsztaty obejmą całą kadrę nauczycielską, pracowników administracji, obsługi, rodziców i uczniów.

W przededniu Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją należy głośno mówić o problemach osób przeżywających kryzys zdrowia psychicznego. Miasto Łódź wespół z rodzicami i nauczycielami kompleksowo zadba o najmłodszych w pionierskim programie "Odporna szkoła=Bezpieczny mŁodziak".

Program stanowi odpowiedź na potrzeby uczniów i liczne trudności, z którymi się borykają. Mogą to być problemy w szkole lub w domu, w relacjach z innymi ludźmi, zaburzenia psychiczne, przemoc, a nawet skłonności czy próby samobójcze.

W każdym z tych przypadków najważniejsza jest szybka reakcja dorosłych. Miejski program profilaktyczny wyposaży ich w kompetencje, które pozwolą im dostrzec pierwsze objawy kryzysu u dziecka i otoczyć je profesjonalną opieką. W efekcie szkoła zagwarantuje uczniom bezpieczną przestrzeń do rozwoju i odkrywania siebie.

Program ma charakter pilotażowy - na razie będzie prowadzony w 20 łódzkich placówkach i obejmie około 1,5 tys. uczniów klas VII podstawówek i klas I szkół średnich. Dla każdej z nich przygotowany został indywidualny plan działania, dostosowany do potrzeb danej społeczności.

W przyszłości programem zostaną objęte wszystkie łódzkie placówki. Na razie to jest 8 szkół podstawowych i 12 szkół średnich - mówi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Miasta Łodzi - Do końca czerwca przeprowadzimy warsztaty i szkolenia w tych placówkach.

Fundamentem programu są regularne szkolenia prowadzone przez specjalistów. Dyrektorzy, wicedyrektorzy i specjaliści pracujący w placówkach przez kilka tygodni uczyli się, jak działać w trudnych i niepokojących sytuacjach.

Oprócz wiedzy teoretycznej zdobywali praktyczne umiejętności, które pozwolą im szybko diagnozować problemy, a później adekwatnie na nie reagować - na przykład podejmując interwencję kryzysową czy kontaktując dziecko z psychologiem lub psychiatrą. Na podobne wsparcie będą mogli liczyć też rodzice, którzy dowiedzą się m.in. jak rozmawiać ze swoimi pociechami, by te im ufały i w pierwszej kolejności to właśnie u nich szukały pomocy.

Szkolić się będą również sami uczniowie. Zdobędą umiejętności, które pozwolą im odpowiednio reagować na problemy swoich rówieśników.

Po pierwszych spotkaniach z dyrektorami i specjalistami zmieniło się postrzeganie problemów młodych ludzi i kryzysów, których doświadczają - podkreśla Dariusz Nowak, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży. Stawiamy na szkolenia wszystkich grup działających w środowisku szkolnym - również pracowników obsługi i administracji. To często oni wiedzą najwięcej o uczniach i jako pierwsi mogą dostrzec trudności młodzieży.

W ramach programu "Odporna szkoła=Bezpieczny mŁodziak" w szkołach zostaną  zorganizowane zespoły interwencyjne, które natychmiast będą reagować na wszelkie trudności uczniów. To jedno z wielu narzędzi wsparcia dla społeczności szkolnej, które przewiduje łódzki program. 

Lista placówek, które biorą udział w pilotażowym programie:

·         Szkoła Podstawowa nr 7

·         Szkoła Podstawowa nr 12

·         Szkoła Podstawowa nr 42

·         Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67

·         Szkoła Podstawowa nr 81

·         Szkoła Podstawowa nr 141

·         Szkoła Podstawowa nr 189

·         Szkoła Podstawowa nr 202 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2

·         I Liceum Ogólnokształcące

·         VIII Liceum Ogólnokształcące

·         XIII Liceum Ogólnokształcące

·         XV Liceum Ogólnokształcące

·         XVIII Liceum Ogólnokształcące

·         XX Liceum Ogólnokształcące

·         XXIV Liceum ogólnokształcące

·         XXV Liceum Ogólnokształcące

·         XXVI Liceum Ogólnokształcące

·         Technikum Nr 3

·         Zespół Szkół Gastronomicznych

·         Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych

W Łodzi działają dwa miejskie numery wsparcia dla osób w kryzysie:

42 630 11 02 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00;

19 288 - czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 20:00 - 8:00 oraz w weekendy.

Wsparcia udzielają również psychologowie dyżurujący pod numerami:

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży;

116 123 - telefon zaufania dla osób dorosłych;

800 120 002 - telefon Niebieskiej Linii przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie;

800 108 108 - Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich.