To jest prawdopodobnie pierwsze takie miejsce w Polsce - w Łodzi dziś rozpoczął swoją działalność koedukacyjny hostel dla osób w kryzysie bezdomności "Nowy Początek". Ma 40 miejsc dla młodych dorosłych i rodzin z dziećmi.

W Łodzi rozpoczął działalność hostel osłonowy dla osób w kryzysie bezdomności, który oferuje tymczasowe schronienie ludziom zmotywowanym do podjęcia aktywizacji społecznej i rozpoczęcia samodzielnego życia. W osiągnięciu samodzielności będzie wspierać ich grono specjalistów.

Hostel powstał w budynku przy ul. Gałczyńskiego 7 w Łodzi, który znajduje się w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dawne Schronisko dla Bezdomnych Kobiet). Jest placówką oferującą nowy rodzaj wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności - oprócz schronienia, uzyskają w nim one dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb pomoc specjalistów, m.in.: psychiatry, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego, psychologa czy trenera umiejętności społecznych.

Ostatni przystanek w drodze do samodzielności

Liczymy na to, że dla ludzi, którzy tu zamieszkają, hostel będzie ostatnim przystankiem przed rozpoczęciem samodzielnego życia - mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Współpraca ze specjalistami  pomoże im usunąć przeszkody - zdobyć  kwalifikacje, znaleźć pracę, nauczyć się zarządzać domowym budżetem czy prowadzić gospodarstwo domowe - dodaje.

Od mieszkańców hostelu oczekiwana jest gotowość do zmiany i determinacja w dążeniu do celu. Bezdomność nie jest zjawiskiem jednorodnym; ma wiele twarzy i różne, często złożone przyczyny.

Łódzki MOPS wspiera wszystkie osoby, które znalazły się w kryzysie, ale nie wszyscy są zainteresowani wyjściem z bezdomności. Hostel to miejsce dla tych, którzy chcą poprawić swój los i stanąć na nogi, ale sami nie potrafią tego dokonać.

Schronienie w nagłym kryzysie

Placówka dysponuje 40 miejscami w pokojach dostosowanych do potrzeb m.in. dla matki z dzieckiem, osoby uczącej się czy pary. W budynku jest też jeden lokal interwencyjny, w którym na krótko będzie można umieścić osoby w nagłych kryzysowych sytuacjach.

Nowością jest to, że hostel będzie koedukacyjny, a więc będą mogli zamieszkiwać w nim razem członkowie rodzin, partnerzy, w razie potrzeby także dzieci z rodzicami. W obiekcie są też pomieszczenia do prowadzenia zajęć, łazienki, kuchnia do samodzielnego przygotowywania posiłków, miejsce do prania i suszenia odzieży.

Możliwy jest pobyt z domowym zwierzakiem, na co jednak potrzebna będzie zgoda kierownika hostelu.

Hostel jest przeznaczony dla dwóch grup: osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (do 60. roku życia) z zastrzeżeniem, że ważniejszym od wieku jest kryterium motywacji i gotowości do zmiany oraz do tzw. młodych dorosłych (18-26 lat) - w tym oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy, opuszczających pieczę zastępczą i innych będących w sytuacji kryzysowej, potrzebujących wsparcia na drodze do usamodzielnienia.

Indywidualny plan rozwoju

Przyjęcie do placówki może nastąpić po skierowaniu danej osoby przez streetworkera, pracownika socjalnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych czy ośrodków terapii odwykowej; można też zgłosić się indywidualnie.

We współpracy ze specjalistami każdy mieszkaniec hostelu stworzy swój Indywidualny Plan Aktywizacji Społecznej, oparty na jego możliwościach i potrzebach, a także szczegółowej diagnozie sytuacji życiowej. Plan będzie miał na celu poprawę sytuacji życiowej - mieszkaniec będzie zobowiązany do jego realizowania, oczywiście przy odpowiednim wsparciu organizatorów hostelu.

W placówce będzie można przebywać do 3 miesięcy, przy czym po indywidualnej ocenie współpracy mieszkańca na rzecz poprawy jego sytuacji życiowej można ten pobyt przedłużyć maksymalnie do 18 miesięcy. Pobyt w hostelu kosztuje 10 zł za dobę - w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwolnienie z odpłatności. 

Na zlecenie łódzkiego MOPS "Nowy Początek" prowadzić będzie Centrum Służby Rodzinie oraz Fundacja "Huśtawka". Oba podmioty są wypróbowanymi partnerami, znanymi ze swoich działań w obszarze pomocy społecznej; są też członkami Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności oraz Rady ds. Rozwiązywania Problemów Bezdomności przy prezydent Łodzi.

 

 

Opracowanie: