Na tę inwestycję od dłuższego czasu czekają kierowcy. Prace powinny się zacząć jeszcze we wrześniu. W ramach modernizacji przewidziane są m.in.: wymiana nawierzchni na sporym odcinku ulicy Pomorskiej oraz na Krokusowej, a w niedalekiej przyszłości Pomorska ma zostać wyremontowana aż do Mileszek - podaje portal dzienniklodzki.pl.

Newralgiczne skrzyżowanie zostanie przebudowane i zamienione na rondo. Kierowcy korzystający z ulicy Pomorskiej wiedzą doskonale, w jak fatalnym stanie jest ona na odcinku przebiegającym przez Stoki i jak trudno, szczególnie w godzinach szczytu, przejechać przez skrzyżowanie tej ulicy z ulicami Edwarda i Krokusową. 

W przyszłości ulica Pomorska ma zostać wyremontowana aż do Mileszek.

Marcin Sośnierz z Zarządu Inwestycji Miejskich informuje, że wykonawca przygotowuje się do przejęcia placu budowy. Równocześnie trwają ostatnie ustalenia w kwestii wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, drogowców jeszcze w tym miesiącu zobaczymy na placu budowy - mówi Marcin Sośnierz z Zarządu Inwestycji Miejskich - zaznaczył.

Będzie bezpieczniej

Skrzyżowanie Pomorskiej, Edwarda i Krokusowej to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc w Łodzi. Jest wyzwaniem dla kierowców, ponieważ obowiązuje tu tzw. łamane pierwszeństwo, a widoczność jest słaba. Dlatego projekt jego przebudowy zakłada powstanie w tym miejscu ronda, które uspokoi ruch i ułatwi przejazd ze wszystkich kierunków - dodał Marcin Sośnierz z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Ponadto ul. Pomorska na odcinku od posesji nr 301 do ul. Giewont (ok. 400 m), ul. Edwarda od posesji nr 55 do ul. Pomorskiej (ok. 80 m) oraz ul. Krokusowa od posesji nr 6 do ul. Pomorskiej (ok. 80 m) otrzymają nowe asfaltowe nawierzchnie.

Zakres inwestycji obejmuje także wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z odwodnieniem, kanał deszczowy, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ponadto przebudowane zostaną przystanki MPK i wszystkie instalacje.

Nie zabraknie również zieleni. Na samym środku ronda mają rosnąć krzewy żywotnika, dwóch gatunków róż czy ozdobne trawy. Dodatkowo na ul. Pomorskiej i ul. Edwarda zasadzone zostaną nowe drzewa. Wartość inwestycji 12 mln złotych. 

Prace zaczną się jesienią.