O pół tysiąca osób zmniejszyło się bezrobocie w Łodzi porównując miesiąc do miesiąca. Stopa bezrobocia w mieście wynosi 4,2 procent.

Tysiące miejsc pracy i spadek bezrobocia. Nie ma dobrobytu bez przedsiębiorców - tych najdrobniejszych, lokalnych, którzy napędzają lokalną gospodarkę i tych dużych, oferujących setki, a nawet tysiące miejsc pracy.

Takich firm pojawiło się w Łodzi w 2023 roku kilka i zadeklarowały tysiące miejsc pracy. Nie są to tylko deklaracje, ale te miejsca już zaczęły powstawać.

Te kilka firm to ponad 3000 miejsc pracy, a jeśli Daikin dotrzyma słowa - ponad 5 tysięcy miejsc pracy - podaje wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Ostatni rok przyniósł nowe miejsca pracy głównie w branży IT i BPO.

Powiatowy Urząd Pracy ma obecnie ponad tysiąc ofert pracy. Głównie są to miejsca pracy w branży: usługowej, budowlanej, logistycznej i magazynowej.

Bezrobocie w Łodzi powoli, ale wciąż spada. Obecnie jest zarejestrowanych 14 tys. 800 bezrobotnych - to o 500 mniej niż przed miesiącem.

Stopa bezrobocia w Łodzi na koniec lipca wynosiła 4.5 proc., na koniec sierpnia - 4,4 procent, a na koniec września - 4,3 procent. Obecnie stopa bezrobocia wynosi 4,2 procent.