​Nie w lipcu, ale dopiero w drugiej połowie sierpnia ma zostać oddana do użytku Trasa Łagiewnicka w Krakowie. To jedna z największych miejskich inwestycji i część trzeciej obwodnicy miasta, która połączy południowe dzielnice Krakowa. Trwają tam teraz odbiory techniczne i ostatnie testy.

Kończą się prace na największej inwestycji w Krakowie czyli na Trasie Łagiewnickiej.

Tego się nie da zrobić szybko, żeby to było zrobione dobrze. Dlatego na pewno przez cały lipiec będą trwały jeszcze prace odbiorowe, natomiast zdecydowanie chcemy w okresie wakacyjnym udostępnić mieszkańcom Krakowa układ drogowy, układ tramwajowy, ale także pełny zakres ścieżek rowerowych w ciągach pieszych - mówi Krzysztof Migdał ze spółki Trasa łagiewnicka.

Jak informuje, przeprowadzone zostały testy dotyczące oddymiania.

Zadymialiśmy tunel specjalnym urządzeniem, które produkowało dym, ale jednocześnie ten dym był podgrzewany gorącym płomieniem - tak, żeby uzyskać warunki najbardziej zbliżone do sytuacji palącego się samochodu. Pierwszy przejazd tramwaju już się odbył. Dotyczył kwestii działania systemu trakcyjnego - kwestii zwrotnic i kwestii płynności ruchu - podaje Krzysztof Migdał.

Opracowanie: