W poniedziałek 12 września wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Ujastek Mogilski, tuż przed włączeniem do istniejącego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Krakowa (S7). Zmiana związana jest z budową drogi ekspresowej S7 Kraków – Widoma i dotyczy ruchu prowadzonego od strony Krakowa w kierunku obwodnicy autostradowej A4.

Na ok. 170-metrowym odcinku ul. Ujastek Mogilski samochody będą się poruszać po płytach betonowych. Obowiązywać tam będzie ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Ruch pieszych będzie się odbywał tak jak do tej pory.

Jak przekazała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Iwona Mikrut, zmiana na tym odcinku, dotyczy ruchu prowadzonego od strony miasta w kierunku obwodnicy autostradowej A4. 

Powodem zmian w organizacji ruchu jest budowa jezdni zachodniej drogi S7 na łączeniu z jej istniejącym odcinkiem. 

W pierwszej kolejności usunięta zostanie wyspa dzieląca pasy ruchu i zdemontowane bariery energochłonne. Następnie w miejscu wyspy ułożona będzie nawierzchnia bitumiczna.  

Taka tymczasowa organizacja ruchu obowiązywała będzie ok. 2 miesięcy.