​Spółka Restrukturyzacji Kopalń zamierza docelowo przebadać przy użyciu georadaru teren o powierzchni blisko 100 ha w rejonie zapadliska w Trzebini (Małopolskie). Duża część gruntów została już przebadana, ale wyniki zostaną przedstawione po zakończeniu wszystkich analiz.

Ziemia na cmentarzu w Trzebini zapadła się 20 września. Dziura miała głębokość 10 metrów i średnicę ok. 20 metrów. Lej pochłonął 61 ciał zmarłych z 40 grobów. Po tym zdarzeniu nekropolia została zamknięta do odwołania. Zgodnie z opinią ekspertów Spółki Restrukturyzacji Kopalń, nie było możliwe przeprowadzenie na terenie cmentarza ekshumacji, dlatego zapadlisko zostało zasypane.

Georadar bada teren wokół zapadliska od 22 września

Prace są prowadzone na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń - następcy prawnego Kopalni Węgla Kamiennego "Siersza". Pierwotnie badania objęły zasięgiem m.in. teren cmentarza parafialnego przy ul. Jana Pawła II, sąsiednich ogródków działkowych oraz okolicznych ulic i terenu osiedla Gaj.

Jak przekazał trzebiński magistrat, na wniosek burmistrza tego miasta Jarosława Okoczuka, Spółka Restrukturyzacji Kopalń zdecydowała o zwiększeniu zakresu badań georadarem - docelowo mają objąć 100 ha terenu w rejonie zagrożonym powstawaniem deformacji nieciągłych na obszarach płytkiego kopalnictwa byłej KWK "Siersza".

Jak poinformowano, docelowo badania obejmą m.in. rejon ulic Kopalnianej i Gwarków, Trentowiec, sąsiedztwo ulic: Grunwaldzkiej, Zwycięstwa, Chrzanowskiej, Braci Romockich, Leśnej, rejon ul. Młyńskiej.

Dane są teraz analizowane. By otrzymać dokładne wyniki, potrzebny jest czas. Dlatego nie chcemy mówić o szczątkowych, bo może się okazać, że będą się różnić od tych końcowych - wyjaśnił Marcin Waluga z SRK.

Wykonano dwa odwierty kontrolne

Dodatkowo na zlecenie SRK przeprowadzone zostały odwierty na na cmentarzu i na pobliskim parkingu. Ten ostatni został zarurowany, by docelowo móc go wykorzystać do uzdatnienia terenu (likwidacji ew. dziur w ziemi). W ciągu kolejnych dni eksperci mają się wypowiedzieć, czy jest to konieczne. W tym tygodniu dwa odwierty zostaną wykonane na osiedlu Gaj w Trzebini. Prace już się rozpoczęły.

Do współpracy SRK zaprosiła nie tylko zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej, ale również z Głównego Instytutu Górnictwa. Spółka zakupiła też dron ze specjalnym oprogramowaniem, przy pomocy którego będzie sprawdzać wszelkie odkształcenia terenu.

Zapadlisko na cmentarzu to szkoda pogórnicza spowodowana przez dawną kopalnię węgla kamiennego Siersza w Trzebini. Działała ona od połowy XIX wieku. Na początku eksploatacja prowadzona była płytko, na głębokości 20-25 metrów. Potem podziemne chodniki schodziły coraz niżej. W latach 1999-2001 kopalnia zakończyła działalność. Likwidatorzy zakładali, że pozostałe po eksploatacji pustki wypełni woda. Z biegiem czasu woda zaczęła podchodzić coraz bliżej powierzchni ziemi.