Na debaty poświęcone Mikołajowi Kopernikowi oraz przyszłości astronomii zaprasza Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dyskusje odbędą się w poniedziałek w Auditorium Maximum. Wśród gości spotkań będą: ks. prof. Michał Heller, prof. Krzysztof Meissner, prof. Agnieszka Pollo.

Debaty kopernikańskie to - jak poinformowała uczelnia - wprowadzenie do głównych obchodów Roku Kopernikańskiego. 19 lutego 2023 r. minie 550 lat od narodzin słynnego astronoma, a 24 maja - 480 lat od śmierci.

Na debaty "Czego nie wiemy o Koperniku", "Przyszłość astronomii", "Kopernik w kulturze: między ikoną a memem" zaproszeni są wszyscy zainteresowani. Transmisje ze spotkań będzie można też śledzić w mediach społecznościowych.

W debatach udział wezmą popularyzatorzy nauki, m.in. ks. prof. Michał Heller, prof. Krzysztof Meissner, astrofizyczka prof. Agnieszka Pollo.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu w 1473 r., zmarł w 1543 we Fromborku. Studiował w Akademii Krakowskiej (dziś UJ). W tym czasie przyjął też prawdopodobnie święcenia kapłańskie. Naukę kontynuował na uniwersytetach włoskich. Zasłynął jako ten, który "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię". Teorię heliocentryczną, zakładającą, że Słońce jest centrum Układu Słonecznego, a planety obiegają je, przedstawił w dziele "De revolutionibus orbium coelestium" ("O obrotach sfer niebieskich"). Poza astronomią Kopernik zajmował się medycyną, prawem, ekonomią i pracą administracyjną, m.in. zakładając pod Olsztynem kolejne wsie i nadając chłopom ziemię. Był kanonikiem warmińskim.