​Publicysta Zbigniew Nosowski, Grupa Granica oraz Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej otrzymali Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera. Gala wręczenia nagród odbyła się wieczorem w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Patronem nagrody jest zmarły w 2000 r. ks. Józef Tischner - kapłan, filozof, publicysta i pisarz, autor m.in. "Historii filozofii po góralsku", "Filozofii dramatu" i "Sporu o istnienie człowieka". Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku wybitnym publicystom i działaczom społecznym, którzy wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi

Jak zaznaczają organizatorzy, nagroda "promuje sposób myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka. Stwarza niepowtarzalną okazję, żeby pokazać jedność myślenia według wartości, empatii, bliskość, intelektualnego wysiłku i codziennego praktykowania dobra".

Nagroda została przyznawana przez kapitułę w dwóch równorzędnych kategoriach: pisarstwa będącego kontynuacją Tischnerowskiego "myślenia według wartości" oraz za inicjatywy duszpasterskie i/lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera.

Zbigniew Nosowski, dziennikarz, publicysta, działacz katolicki, redaktor naczelny czasopisma "Więź" został nagrodzony w pierwszej z tych kategorii. Jury doceniło cykl artykułów "Przeczekamy i prosimy o przeczekanie", w którym Nosowski ujawnił przypadki krycia nadużyć seksualnych w diecezji szczecińskiej i gdańskiej, oraz książkę Nosowskiego "Szukanie nadziei", czyli zbiór najważniejszych publikacji z ostatnich kilkudziesięciu lat.

W jego tekstach gorzka prawda o kryzysie polskiego katolicyzmu i nadużyciach w Kościele spotyka się z ufnością, że nazywanie zła może służyć wyzwoleniu. Wyzwoleniu ku chrześcijaństwu, które nie szuka oparcia we władzy, lecz w miłości - z tego i nie z tego świata - uzasadnił wybór jurorów przewodniczący kapituły ks. Adam Boniecki.

Zbigniew Nosowski, można to zaobserwować w tej książce (...), wchodzi coraz głębiej w tę bolesną problematykę, w której Kościół potrzebuje uzdrowienia i chcieliśmy to podkreślić wszyscy tą nagrodą - to jest droga wymagająca ogromnego taktu i ogromnej stanowczości. Właśnie za to jesteśmy Zbigniewowi Nosowskiemu wdzięczni, bo nie jest to ani łatwe, ani przyjemne, a równocześnie konieczne - mówił podczas uroczystości ks. Boniecki.

Laureat nagrodzone publikacje nazwał "katolickim dziennikarstwem śledczym", a dziękując jurorom za ich dostrzeżenie i docenienie, szczególne podziękowanie złożył "bohaterom tych reportaży śledczych, ludziom, którzy naprawdę są skrzywdzeni". "Można się od nich uczyć nadziei i odwagi w dążeniu do sprawiedliwości" - mówił.

W kategorii inicjatyw społecznych laureatami nagrody zostali Grupa Granica i Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. W tej kategorii kapituła wskazała na szczególną rolę obu organizacji w pomocy uchodźcom na polsko-białoruskiej granicy.

Ks. Boniecki uzasadniając decyzję jurorów powiedział, że Grupa Granica skupiła szereg organizacji oraz lokalną ludność Podlasia wokół wspólnego celu, jakim jest pomoc skrajnie wycieńczonym i osamotnionym ludziom, przerzucanym przez polsko-białoruską granicę. Ten sam cel przyświecał wolontariuszom warszawskiego KIK-u, którzy stworzyli na tamtym terenie Punkt Interwencji Kryzysowej.

Grupa Granica i współpracujący z nią wolontariusze warszawskiego KIK-u przypomnieli, że prawdziwa solidarność nie dzieli bliźnich na swoich i obcych - podkreślił przewodniczący kapituły.

Każdy z laureatów otrzymał statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz 33 tys. zł. Fundatorami nagrody są: Grupa Ergo Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.