Nową bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego otwarto w Kokotowie koło Wieliczki. Wybudowano obiekt z pomieszczeniami socjalno-operacyjnymi dla załogi i hangarem o łącznej powierzchni prawie 750 m kw.

Dotychczas baza śmigłowców LPR była zlokalizowana na lotnisku w Krakowie- Balicach. Ale ze względu na plany rozwoju tego portu konieczne było jej przeniesienie.

Po szczegółowej analizie ośmiu lokalizacji pod kątem bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych, skuteczności działania w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz optymalizacji kosztów wybrano Kokotów koło Wieliczki, blisko autostrady A4 i obwodnicy Krakowa.

Przesunięcie bazy o kilkanaście kilometrów na wschód powoduje, że zabezpieczenie wschodniej części województwa, ale także województw ościennych jest zdecydowanie większe, bez utraty zabezpieczenia części zachodniej, która jest zapewniona przez bazę zlokalizowaną w Katowicach - mówił RMF FM zastępca dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ds. ratownictwa medycznego, organizacji i planowania Marcin Podgórski. Przeniesienia bazy ma też taką wartość, że czas dotarcia w te rejony, który z Krakowa byłyby nieco dłuższy, teraz będzie o te kilka minut krótszy - dodał.  

Chodzi nie tylko o czas dotarcia do pacjenta, ale także czas jego transportu do szpitala. Można powiedzieć, że w jakiś sposób poprawiamy wskaźnik związany z tzw. "złotą godziną" czyli tymi złotymi dziesięcioma minutami, które są bardzo istotne, szczególnie u pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia - podkreślił Marcin Podgórski.

W otwarciu bazy uczestniczyli m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji.

Baza ma zaplecze operacyjne, techniczne, socjalne i medyczne. Prace budowlane trwały 1,5 roku. Śmigłowiec jest hangarowany na specjalnej platformie elektrycznej. Pozwala to szybko i bezpiecznie przemieszczać go bez konieczności używania ciągnika.

W otoczeniu bazy wybudowano stację paliw, miejsca postoju śmigłowca, drogi dojazdowe i chodniki, a całość ogrodzono. W budynku znajdują się m.in. pomieszczenia operacyjne i socjalne oraz magazyny medyczne i techniczne. Ich rozlokowanie zaplanowano tak, by załoga mogła jak najszybciej odtworzyć gotowość do kolejnej misji.

Krakowska baza jest jedną z czterech, które funkcjonują w trybie całodobowym i infrastruktura przygotowana w Kokotowie umożliwia pełnienie dyżurów właśnie w trybie całodobowym. To jest bardzo istotne z punktu widzenia naszej efektywności i utrzymania czasu w gotowości, podstawowej gotowości, która wynosi od dwóch do trzech minut od chwili przyjęcia wezwania - podkreślił Podgórski.  Jednym z elementów wyposażenia jest platforma samobieżna. Więc śmigłowiec może znajdować się w suchy, ciepłym hangarze, co gwarantuje możliwość wystartowania w czasie dwóch-trzech minut - wyjaśnia.

Aby zminimalizować koszty do nowej lokalizacji przeniesiona została część urządzeń z bazy w Balicach, w tym m.in. przesuwnicę dla śmigłowca, którą wcześniej  zmodernizowano.

Koszt budowy bazy HEMS (z angielskiego Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego) wyniósł 9,5 mln zł, łącznie z dokumentacją projektową.

Inwestycję sfinansowano w ramach rządowego programu z budżetu państwa, z części Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Opracowanie: