Pierwszy na świecie precyzyjny opis układu chłonnego człowieka, operacje resekcji żołądka, nowoczesne techniki robienia zdjęć rentgenowskich - o tych i innych, niezwykłych dokonaniach lekarzy, którzy pracowali w klinikach przy ul. Kopernika w Krakowie ma przypominać nowy szlak historyczno-kulturowy - Via Medicorum.

Nowy szlak ma przypominać o historii miejsca, w którym jeszcze niedawno funkcjonował Szpital Uniwersytecki, a po jego wyprowadzce do nowej siedziby, stało się własnością miasta i ma być na nowo zagospodarowane.

W budynkach przy ul. Kopernika krakowska medycyna uniwersytecka była obecna przez ponad dwa stulecia. To nie tylko dzieje leczenia pacjentów, ale też wielu odkryć, które weszły do kanonu światowej medycyny, o czym mało kto wie. W każdym z tych budynków coś ciekawego się działo  - mówił RMF24 pomysłodawca szlaku Via Medicorum Michał Chlipała z Katedry Historii Medycyny Collegium Medicum UJ.

List intencyjny w sprawie utworzenia nowego szlaku podpisali prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki i prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa Jan Pamuła, w obecności prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Twórcy szlaku chcą przypomnieć m.in. o pierwszym na świecie opisie układu chłonnego człowieka, czego dokonał wybitny anatom Ludwik Teichmann czy o dokonaniach Karola Mayera, który jaki pierwszy wykonywał zdjęcia rentgenowskie metodą, która współcześnie jest podstawą tomografii.

Jak wyglądałby szlak? Michała Chlipała podkreśla, że byłby on bardzo dyskretnie wkomponowany w istniejącą zabudowę. Przy wybranych gmachach dawnych szpitalnych zakładów i klinik rozmieszczone były tabliczki w języku polskim i angielskim informujące o historii budynku: jego nazwie, dacie wzniesienia, nazwisku projektanta i dokonanym tam odkryciu lub osiągnięciu na polu nauk medycznych. Na tablicy byłby też kod QR albo link, odsyłający zainteresowanych do strony internetowej zawierającej więcej informacji, w tym z fotografie i dokumenty z zasobów Muzeum Historii Medycyny.

Na początek wytypowano dziesięć budynków przy ul. Kopernika, na trasie, która wiedzie w kierunku Ogrodu Botanicznego. Jeśli szlak spotka się z zainteresowaniem krakowian, planowane jest jego rozszerzenie o budynki dawnych klinik przy ul. Śniadeckich i Grzegórzeckiej.

Przy tworzeniu szlaku współpracować będą Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Agencja Rozwoju Miasta Krakowa.

Kiedy szlak mógłby być gotowy? Ponieważ teren krakowskiej Wesołej jest pod opieką konserwatorską, pomysłodawcy liczą, że po dopełnieniu wszelkich formalności zostanie on uruchomiony jesienią 2023 roku wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.