Prawie 53 tys. złotych na wymianę starych, ponad 10-letnich urządzeń grzewczych na ogrzewanie niskoemisyjne oraz na termomodernizację budynku można otrzymać w ramach programu „Stop smog”. Wnioski o udzielenie dotacji można składać od dziś do 29 marca. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby o niskich dochodach.

Po wymianę pieca można otrzymać zwrot nawet 100 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 52 tys. 966 złotych i 10 gr dla budynku jednorodzinnego, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach, dla jednego lokalu.

Program "Stop smog" jest skierowany do najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Wsparcie mogą otrzymać osoby, których dochód miesięczny:

  • w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza kwoty 3 116,68 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 175% kwoty najniższej emerytury)
  • w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza kwoty 2 226,20 zł netto/miesiąc na jednego członka gospodarstwa domowego (co stanowi 125% kwoty najniższej emerytury).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będzie można składać w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, przesyłać na adres Wydziału ds. Jakości Powietrza, Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków lub w wersji elektronicznej przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.  Wniosek składany elektronicznie powinien zostać podpisany: profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać osobiście w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: Rynek Podgórski 1, pokój 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.40-15.30 lub telefonicznie pod numerem infolinii Wydziału: 12 616 8848.