Potwierdzają się nasze wcześniejsze informacje: ArcelorMittal Poland rozpoczyna postój baterii koksowniczej w Krakowie. Koncern podaje, że decyzja jest podyktowana niskim popytem i relacją ceny węgla koksującego do ceny koksu.

Kierownictwo ArcelorMittal Poland po dogłębnym przeanalizowaniu wszystkich opcji podjęło decyzję o postawieniu baterii koksowniczej w Krakowie w stan tzw. gorącego postoju - poinformowała Sylwia Winiarek-Erdoğan z biura prasowego ArcelorMittal Poland.

Koncern wyjaśnia, że decyzja wynika z dwóch czynników: z niskiego popytu na koks i z ceny węgla koksującego w stosunku do koksu. Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa szacuje, że zużycie koksu w Polsce spadło o 36 proc. rok do roku. 

Obecne uwarunkowania na rynku koksu nie pozwalają nam w pełni wykorzystywać mocy produkcyjnych. Zapotrzebowanie na koks znacząco spadło, ale mamy także do czynienia z sytuacją bez precedensu w koksownictwie - cena węgla koksującego oscyluje w granicach ceny koksu, co sprawia, że produkcja staje się nieopłacalna - wyjaśnia Wojciech Koszuta, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland

Do końca roku wszyscy pracownicy koksowni zostaną na swoich stanowiskach pracy, aby przygotować instalację do bezpiecznego zatrzymania - informuje koncern. Trwają rozmowy, których efektem mają być nowe propozycje zatrudnienia w firmie na innych stanowiskach albo w innych lokalizacjach.

W związku z wyłączeniem koksowni, pracę może stracić nawet kilkaset osób. Związkowcy zapowiadają, że w czwartek rozpoczną protest.

Opracowanie: