​Rzeźbę przedstawiającą młodego Mikołaja Kopernika odsłonięto w środę na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorem posągu jest prof. Karol Badyna, który ofiarował uczelni swoje dzieło.

Siedzący Kopernik trzyma w dłoni cyrkiel i kreśli nim rysunek na dużej karcie papieru, którą trochę przydeptuje nogą, by nie porwał jej wiatr.

To rzeźba plenerowa, kameralna, nie ma cech klasycznego pomnika - podkreśla jego autor. Chodziło o to, żeby pokazać Kopernika jako studenta, żaka, a z drugiej strony wielką postać, ale dostępną, nie posadzoną na cokole, nie w ponadnaturalnej skali. Tu Kopernik jest ukazany w niemal naturalnej skali, jest przystępny, można obok niego usiąść, pogłaskać go - mówił dziennikarzom profesor krakowskiej ASP Karol Badyna.

Rzeźba została ustawiona w pobliżu skrzyżowania ul. Łojasiewicza z al. Wawelską, przed gmachem Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Młody naukowiec spogląda stąd w kierunku znajdującego się po drugiej stronie ulicy Łojasiewicza budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. Włodzimierz Zwonek zauważył, że lokalizacja pomnika to nawiązanie do różnorodnych zainteresowań i aktywności życiowych Kopernika. Pracownicy mają też nadzieję, że rzeźba będzie skłaniała do zadumy studentów.

Wielki polski astronom, o czym nie wszyscy wiedzą, był także biegłym matematykiem, jak sam siebie zresztą określał. I choć królową nauk traktował raczej jako narzędzie do badań astronomicznych a nie cel naukowy sam w sobie, to jego podstawowe dzieło "O obrotach sfer niebieskich" oprócz systematycznego wykładu geometrii, potrzebnego do przedstawienia teorii heliocentrycznej, zawiera także oryginalne twierdzenia matematyczne - podkreślił prof. Wojciech Słomczyński z Instytutu Matematyki UJ. Przypomniał, że w czasach Kopernika astronomia uchodziła zresztą za część matematyki.

Mikołaj Kopernik rozpoczął studiowanie sztuk wyzwolonych (m.in. astronomia, matematyka) w Akademii Krakowskiej w 1491 roku. Inny pomnik młodego Kopernika znajduje się w Krakowie na Plantach tuż obok Collegium Witkowskiego UJ, gdzie swoją siedzibę miała uniwersytecka matematyka i fizyka. Rzeźbę w XIX w. wykonał Cyprian Godebski.

W 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin słynnego astronoma oraz 480. rocznica śmierci.