Od czwartku wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu drogowego w związku z rozbudową al. 29 Listopada. W dwóch miejscach: przy wiadukcie kolejowym w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej i na skrzyżowaniu z ul. Węgrzecką.

Przy wiadukcie kolejowym w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej z ruchu wyłączona będzie jezdnia po stronie wschodniej, w kierunku Warszawy. Ruch samochodowy w stronę centrum zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną tymczasową drogę pod wiaduktem. Natomiast ruch w kierunku granicy miasta zostanie przerzucony na istniejący pas ruchu w kierunku centrum.

Dla pieszych wyznaczony będzie korytarz po wschodniej stronie al. 29 Listopada, ruchem pieszych będą w czasie wyburzania wiaduktu kierować uprawnieni pracownicy.

Takie rozwiązania będą obowiązywać do 22 lipca.

Z kolei do 29 lipca obowiązywać będzie zwężenie w rejonie skrzyżowania z ul. Węgrzecką. W związku ze zmianą lokalizacji słupa teletechnicznego na al. 29 Listopada zajęty będzie fragment jezdni i pobocza w kierunku Warszawy.

Zjazd w ul. Węgrzecką z al. 29 Listopada pozostaje nadal zamknięty. W rejonie robót obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.