Kompleksowe kształcenie menadżerów zdrowia od teraz możliwe jest w Instytucie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. To pierwsza tego typu placówka w Polsce. Oprócz studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych uruchomiono właśnie studia MBA.

W polskiej służbie zdrowia wciąż brakuje menadżerów, którzy zmierzyliby się z problemami, jakie stoją przed szpitalami w Polsce.

System ochrony zdrowia jest bardzo dynamiczny, zmienia się. Są nowe uwarunkowania, wdrażanie nowych technologii medycznych, zarządzanie procesowe, zarządzanie strategiczne. To wymaga ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Jest wiele ofert studiów MBA w ochronie zdrowia, nasz kierunek jest unikatowy, bo realizujemy go wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji i łączymy świat zarządzania ze światem ochrony zdrowia, bazując na najlepszych specjalistach-praktykach od negocjacji, systemu ochrony zdrowia, zarządzania procesowego - mówi prof. dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ.

Studia MBA będą prowadzone we współpracy z Instytutem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, co umożliwi połączenie wyspecjalizowanej wiedzy i edukacji z obszaru zarządzania ze specyfiką sektora ochrony zdrowia.

Kierunek ten  jest przeznaczony dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych najwyższego szczebla w szeroko pojętym sektorze zdrowotnym. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się jedynie osoby posiadające doświadczenie w tym zakresie.

Instytut Zdrowia Publicznego jest placówką z najdłuższą tradycją w kraju w kształceniu kadr zarządczych dla sektora ochrony zdrowia i zajmuje wiodące miejsce w rankingach najlepszych szkół kształcących menadżerów dla systemu zdrowotnego w Polsce. Jego absolwenci zajmują najważniejsze stanowiska kierownicze w kluczowych regionalnych, krajowych, a nawet międzynarodowych instytucjach ochrony zdrowia.

Studia kształtują zarówno umiejętności twarde z obszaru zarządzania i ekonomii, jak i kompetencje miękkie pozwalające na skuteczne kierowanie interdyscyplinarnym zespołem, motywowanie pracowników, a także negocjowanie  - wskazuje prof. Kowalska-Bobko.

Innowacyjny program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, co pozwala na indywidualne kształtowanie ścieżki edukacyjnej, dostosowanej do zainteresowań i prowadzonej praktyki zawodowej.

Przedmioty obligatoryjne realizowane podczas studiów:

 • Uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania placówek medycznych
 • Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia
 • Przywództwo w ochronie zdrowia
 • Ekonomia i finanse w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zespołem w ochronie zdrowia
 • Negocjacje i zarządzanie konfliktem w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie finansami i sprawozdawczość placówek medycznych
 • Zarządzanie inwestycjami w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie jakością i zarządzanie procesowe w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zmianą. Zarządzanie kryzysowe i zarządzanie ryzykiem
 • Seminarium dyplomowe 

Przedmioty fakultatywne:

 • Praktyka zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia
 • Przywództwo strategiczne
 • Ekonomiczna efektywność w ochronie zdrowia
 • Współpraca w zespole terapeutycznym
 • Negocjacje przez grywalizację
 • Controlling i ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia
 • HTA, HB HTA oraz zamówienia publiczne - aspekty praktyczne
 • Narzędzia jakości w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zmianą w obliczu kryzysu

Program studiów jest realizowany w trakcie 3 semestrów (21 zjazdów, 401 godzin, 60 ECTS). O przyjęciu na studia decyduje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów w szeroko pojętym sektorze ochrony zdrowia. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają osoby z najdłuższym stażem pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze zdrowotnym.