Muzeum Auschwitz wyłoniło wykonawcę konserwacji elementów ruin krematorium III w byłym Auschwitz II-Birkenau. Placówka poinformowała o tym w piątek. Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta. Firma z Bielska-Białej będzie miała na pracę 70 tygodni.

Muzeum Auschwitz podało, że firma Bielska-Białej otrzyma 1,62 mln zł. Ze specyfikacji wynika, iż prace konserwatorskie obejmą pomieszczenie podziemne krematorium wraz ze strefą dojścia łącznie z posadzką, elementy murowane przy południowej i północnej elewacji wraz z fragmentem murowanego kanału, elementy betonowe - schody, relikty nakryw, słupy betonowe, a także m.in. studnie i zbiorniki. Prowadzone będą badania archeologiczne.

To kolejne prace konserwatorskie, które obejmują ruiny krematorium III. Poprzednie zakończyły się latem ub.r. i trzy lata temu.

Stan ruin dwóch największych krematoriów poobozowych nie jest dobry. Wpływ na to mają przede wszystkim warunki atmosferyczne i naturalna erozja materiału budowlanego.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków zginęła w Auschwitz niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.