​W miejscowości Barcice w gminie Stary Sącz jeden z mieszkańców w pobliżu drogi polnej znalazł pocisk artyleryjski. Na miejsce wezwano saperów z Krakowa, a do czasu ich przybycia znalezisko zabezpieczali starosądeccy policjanci.

Niewybuch o długości około 35 centymetrów w pierwszej kolejności sprawdził funkcjonariusz z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego sądeckiej policji, a teren zabezpieczali funkcjonariusze Komisariatu Policji w Starym Sączu.

We wskazane miejsce przybyła załoga 16 Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa, która sprawdziła niewypał, zabezpieczyła go w pojeździe pirotechnicznym, a następnie zabrała pocisk do neutralizacji.

Uwaga na niewybuchy, mogą być śmiertelnie niebezpieczne!

Niewybuchy, mimo wielu lat spędzonych głęboko w ziemi, nadal mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Pamiętajmy, że takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem dotykać ani przenosić, ponieważ jakiekolwiek manipulowanie przy nim grozi wybuchem, a co za tym idzie uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią osoby przebywającej w jego pobliżu!

W przypadku znalezienia niewybuchu czy amunicji należy natychmiast powiadomić policję, a do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć to miejsce i nie dopuścić, by inne osoby nieświadome zagrożenia naraziły się na niebezpieczeństwo. Następnie służby będą zabezpieczać takie znalezisko do czasu przyjazdu specjalistycznego patrolu saperskiego, który zabierze amunicję czy niewypały do detonacji.