Zaawansowane badania nad recyklingiem urządzeń energetycznych wykorzystywanych w OZE - paneli fotowoltaicznych i łopat turbin wiatrowych oraz wspólne opracowywanie projektów wynalazczych są przedmiotem podpisanej umowy pomiędzy Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie a spółką badawczo-rozwojową 2loop Tech S.A.

Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) prognozują, że do 2026 r. moc odnawialnych źródeł energii wzrośnie o 4,8 tys. GW. Oznacza to, że OZE będą odpowiedzialne w najbliższych latach za 95% wzrostu globalnej mocy energetycznej.

Dynamiczny rozwój i wzrost liczby urządzeń energetycznych wykorzystywanych w OZE powoduje, że już w bardzo niedalekiej przyszłości pojawi się problem, co z nimi zrobić. Nasi naukowcy od lat prowadzą prace nad zagadnieniami w szeroko pojętym sektorze odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy aktywni nie tylko na polu opracowywania i rozwijania nowych rozwiązań energetycznych, lecz również w zabezpieczaniu pozostałości po tych urządzeniach - tłumaczy prof. dr. hab. inż. Marek Cała, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie.

Efektywna i ekologiczna metoda recyklingu

Dzięki istniejącej już współpracy z Akademią, spółka badawczo - rozwojowa 2loop Tech S.A., opracowała jedną z najlepszych na rynku technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych. Rozwiązania powstałe z pomocą laboratoriów AGH pozwalają odzyskiwać prawie 100% surowców z obecnie produkowanych paneli PV. Metoda jest nie tylko ekologiczna, lecz również efektywna ekonomicznie.

Nasza współpraca z Akademią Górniczo - Hutniczą przynosi fantastyczne rezultaty i obecnie chcemy ją rozszerzyć również na badania nad recyklingiem łopat turbin wiatrowych - przekazał Marcin Karbowniczek, prezes zarządu 2loop Tech S.A.

Szacuje się, że obecnie w sektorze energii wiatrowej na całym świecie jest w użyciu ok. 2,5 miliona ton materiału kompozytowego. WindEurope oblicza, że około 14 tys. turbin wirników może zostać wycofanych z eksploatacji do 2023 r., co odpowiada masie 40-60 tys. ton.

Zapotrzebowanie na recykling tych urządzeń będzie ogromne. Pomijając oczywisty aspekt ekologiczny, warto pamiętać, że materiały z których są wykonane nierozsądnie jest wyrzucać - z powodzeniem można je ponownie wykorzystywać - dodaje Marcin Karbowniczek.

Współpraca z podmiotami komercyjnymi daje naszym naukowcom i studentom unikalne możliwości wdrażania opracowywanych technologii ­- tłumaczy prof. dr. hab. inż. Rafał Wiśniowski, prorektor ds. współpracy AGH. Dzięki wymianie doświadczeń jesteśmy w stanie opracowywać rozwiązania dające unikalne efekty, zarówno w sferze naukowej, jak i biznesowej - dodaje prof. Wiśniowski.

Współpraca AGH z 2loop Tech S.A. zakłada również popularyzację wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii, recyklingu, ochrony środowiska, wspólne opracowywanie projektów wynalazczych i starania o ich ochronę oraz współpracę międzynarodową w kwestii recyklingu pozostałości po OZE. Umowę podpisali reprezentanci stron: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, prorektor ds. współpracy AGH i Marcin Karbowniczek, prezes zarządu 2loop Tech S.A.