Grodzki Urząd Pracy w Krakowie zachęca przedsiębiorców do składania ofert pracy dla obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną postanowili schronić się w Krakowie. Pracodawcy mogą przesyłać propozycje zatrudnienia do GUP papierowo, mailowo i telefonicznie.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie chce pomóc obywatelom Ukrainy w znalezieniu zatrudnienia.  Pracownicy GUP  kontaktują się z lokalnymi przedsiębiorcami i zachęcają ich do składania ofert pracy dla uchodźców.

Przygotowujemy także nasze kadry na ewentualną intensyfikację wpływających oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, równocześnie pracujemy nad zwiększeniem szybkości ich wydawania. W tym momencie nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej. Czekamy na zmiany przepisów w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, które mają nastąpić w najbliższym czasie – informuje Waldemar Jakubas, zastępca dyrektora GUP ds. rynku pracy.

Większość obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Krakowa i tu znaleźli schronienie, to kobiety z różnym wykształceniem. Krakowscy pracodawcy mogą składać oferty zatrudnienia papierowo, mailem lub telefonicznie.

 Szczegóły znajdują się na stronie internetowej GUP.