Z krakowskich Błoń wyruszył po południu Biały Marsz Papieski w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Uczestnicy przeszli na Rynek Główny, gdzie w bazylice mariackiej została odprawiona msza. Inicjatorami wydarzenia były organizacje określające się jako niepolityczne, w tym małopolska Solidarność.

Mimo niepogody w Białym Marszu szły tłumy osób. Uczestnicy nieśli ze sobą flagi papieskie i Polski. Wymarsz poprzedziło odśpiewanie "Barki". Uczestnicy wydarzenia mówili dziennikarzom, że chcą uczcić postać papieża oraz że "stają po stronie prawdy i po stronie świętości Jana Pawła II". W czasie pochodu odtwarzane będą fragmenty homilii papieża, kierowane do Polaków w czasach komunizmu. Odmówiony zostanie także różaniec.

Trasa przemarszu była taka sama, jaką przeszedł biały marsz po zamachu na Jana Pawła II w 1981 roku: z Błoń, aleją 3 Maja, aleją Mickiewicza, ulicami Karmelicką i Szewską na Rynek Główny. Tu o godz. 15 w bazylice mariackiej uczestnicy marszu wzięli udział w mszy, zamówionej przez Solidarność. Podczas nabożeństwa homilię wygłosił ks. infułat Bronisław Fidelus, były proboszcz parafii mariackiej.

Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II w sposób wyjątkowy zapisał się na kartach historii świata, szczególnie Polski, a sam papież odegrał niezwykle ważną rolę w wydarzeniach, w wyniku których żyjemy dzisiaj w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie - stwierdził Adam Lach, przewodniczący małopolskiej NSZZ "Solidarność", współorganizującej wydarzenie.

Wieczorem uczestnicy pochodu złożyli kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II na dziedzińcu kurii metropolitalnej przy ul. Franciszkańskiej 3. Potem wzięli udział w czuwaniu pod oknem papieskim.

Marsz jest inicjatywą organizacji niepolitycznych, m.in. Rycerzy Jana Pawła II, zgromadzeń różańcowych. W jego komitecie honorowym są m.in. przyjaciółka Jana Pawła II, była więźniarka KL Ravensbruck Wanda Półtawska, fotografik Adam Bujak, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, były prezes IPN Jarosław Szarek.

W podobnym czasie co Biały Marsz w Krakowie odbywał się drugi pochód, organizowany przez europosła Patryka Jakiego. Trasa tego przemarszu wiodła sprzed bazyliki św. Floriana, gdzie wikariuszem był Karol Wojtyła, następnie ulicą Floriańską, Rynek Główny na ul. Franciszkańską 3, pod okno papieskie.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21:37 w Watykanie. Spoczywa w bazylice św. Piotra. Po jego śmierci w Polsce została ogłoszona sześciodniowa żałoba. Jan Paweł II na stolicy Apostolskiej zasiadał ponad 26 lat i pięć miesięcy. Był pierwszym papieżem nie-Włochem od 455 lat.