GDDKiA Kraków ma kolejny dokument ważny dla rozbudowy węzła Kraków Południe. "Dostaliśmy decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy tego węzła" - poinformował Kacper Michna.

Skrzyżowanie autostrady A4 i krajowej "7", czyli Zakopianki po modernizacji ma być dwupoziomowe, żeby rozdzielić ruch tranzytowy i lokalny.

Przy węźle Kraków Południe wybudowana zostanie 300-metrowa estakada w ciągu krajowej 7 i tędy zostanie poprowadzony ruch z miasta w kierunku Zakopanego.

Na estakadę będzie również można wjechać z autostrady. Kierowcy jadący od strony Myślenic będą mogli przejechać estakadą do Krakowa lub zjechać z niej na A4 w kierunku Katowic albo Rzeszowa.

Pod estakadą powstanie rondo, które połączy się z ulicami Poronińską, Taklińskiego i Kłuszyńską. Wjazd na rondo będzie możliwy z Zakopianki od strony Krakowa i Myślenic. Autostrada również zostanie połączona z rondem, dzięki czemu mieszkańcy Opatkowic wjadą na A4 z pominięciem estakady.

Wybudowane zostaną także dwa przejścia pod drogą krajową nr 7: przy ul. Poronińskiej i przy ul. Opatkowickiej. Trzecie przejście połączy ul. Kłuszyńską i ul. Zakopiańską.

GDDKiA będziemy przygotowywać szczegółowy projekt budowy nowego węzła i złoży wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Inwestycja ma być realizowana od 2025 do 2027 roku.