W Małopolsce rozpoczynają się ferie. Od soboty (10 lutego) dla dzieci i młodzieży dostępna będzie oferta specjalna: kolejowy "Małopolski bilet na ferie" za złotówkę.

Bilety będą honorowane w pociągach Kolei Małopolskich, POLREGIO oraz w pociągach osobowych "Kolei Śląskich" na odcinku Katowice - Kraków oraz Katowice - Zakopane. Będą też upoważniały do przejazdów autobusami Małopolskich Linii Dowozowych.

Zakupiony w ramach tej oferty bilet będzie ważny cały dzień, do godziny 24.00 i uprawniać będzie do wielokrotnych przejazdów.

Stworzyliśmy go z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu i  turystach odwiedzających Małopolskę. Chcemy zachęcać do korzystania z transportu kolejowego i rozpropagować kolej jako ekologiczny środek transportu wśród dzieci i młodzieży - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Z oferty "Małopolski bilet na ferie" będą mogły skorzystać dzieci w wieku od 4 roku życia do rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna o wieku dziecka, a także dzieci i młodzież od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego aż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej na podstawie ważnego dokumentu uprawniającego do ulgowego przejazdu.

Akcja potrwa do 25 lutego 2024 r.